Skip link

מניית בזק – ניתוח טכני

Facebook

מניית בזק – ניתוח טכני

 

מאז תחילת השנה מניית בזק ביצעה מהלך יורד של קצת פחות מ-30% והגיעה לאזור תמיכה חשוב ברמות של 750 נקודות. הגרף של בזק נראה יותר טוב מרוב המניות במדד המעוף.

bezeq1409

למרות שהשוק חלש, ולמרות שהמניה חצתה את רמת התמיכה של 750 כמה פעמים, ישנה סבירות לא מבוטלת שזאת הפרעה זמנית בלבד והאזור הנוכחי מהווה הזדמנות קנייה. במידה ואנחנו צודקים, היעד בשלב ראשון – 900-925 נקודות.

חצייה ברורה של התמיכה ב-750 תאותת על כך שההערכה ככל הנראה שגויה ותחייב לחתוך את האחזקה במניה.

 

 

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213