Skip link

מניית בנק הפועלים ניתוח טכני

Facebook

מניית בנק הפועלים/ניתוח טכני

poalim
באופן כללי, המנייה בתעלה יורדת מתחילת 2011.
מנובמבר 2011 יש איזשהו תיקון ויציבות סביב 1320 נק’. נק’ התנגדות זו נפרצה במרץ האחרון ומאז ניתן לראות כמה שיאים ושפלים גבוהים יותר מהקודמים, דבר המצביע על תיקון כלפי מעלה. למרות תיקון זה, לעניות דעתי, המנייה עדיין נמצאת במגמה כללית יורדת.
כרגע המנייה עומדת על 1390 נק’. ישנה נקודת התנגדות חשובה ב 1490. מעניין לראות מה יקרה סביב נק’ זו. כסוחרים ניתן לתכנן 2 מהלכים ברמת 1490. הראשון לחכות לחצייה מעלה של רמת ההתנגדות ולהיכנס ללונג . הסטופ יהיה אם המנייה תרד חזרה אל מתחת לרמת ההתנגדות. השני הוא לפתוח פוזיציית שורט כאשר המחיר מגיע קרוב ל1490 וסגירה של השורט ברגע שישנה פריצה מעלה של רמת ההתנגדות. בשני הטריידים הללו פוטנציאל הרווח לעומת הסיכון להפסד הוא גבוה וזהו העקרון החשוב ביותר שיש לשמור עליו לפני שנכנסים לפוזיציה.
בהצלחה!
תטא 1 הינה חברה מנהלת תיקים העוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ויש לה זיקה לקרנות נאמנות ש”מיטב ניהול קרנות נאמנות (1998) בע”מ מנהלת”. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד.  אני, הדס בן דב, בעלת רישיון מספר 11023  מצהירה בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה. הדס בן דב, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים .טל’ 02-6251213