Skip link

מניית דלק נדל”ן ניתוח טכני

Facebook

                             ניתוח טכני למניית דלק נדלן

dekek-nadlan
חברת דלק נדלן הודיעה אתמול שלא תתנגד לפירוק. מדובר כנראה בתרגיל של משא ומתן כדי לשכנע את הנושים להסתפק בפחות. עם תספורת גדולה, יוכלו מנהלי ובעלי החברה למכור את השיער הרב להכנת פאות והתשלום שיתקבל יכול לעזור להם לגמור את החודש, מסכנים שלנו.
אני מתאר לעצמי שלא נעשה משהו שאינו חוקי בדלק נדל”ן. החברה גייסה כסף רב באיגרות חוב, מתוכם כמות נכבדה מכספי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שלנו, רכשה קרקעות רבות בעזרת הלוואות בנקאיים ובכך נטלה סיכונים גבוהים שאם היו מצליחים היו הופכים את בעליהם לעוד יותר מיליארדרים.
בחברות אחרות של יצחק תשובה, נטילת סיכון גבוה כגון חיפושי גז שהצליחה העשירה מאוד את בעלי המניות. ידוע כי תשואה וסיכון משולבים זה בזה אבל הדבר נכון רק לבעלי המניות, בעלי איגרות החוב רק רוצים את כספם בחזרה, בתוספת הריבית, ולא מתאים להם שהחברה תיקח סיכונים גבוהים שאם יצליחו יגרמו להעשרת בעלי המניות בלבד ואם לאו, יגרמו הפסד לבעלי המניות אך גם בעלי איגרות החוב יפסידו את השקעתם. תוצאות פעילותה הממונפת של דלק נדל”ן ייקבעו בעיקר על ידי השינויים במחירי הנדל”ן, אם תהיה עליית מחיר, הרי שהחברה תרוויח הרבה אבל במצב של ירידה במחירי הנדל”ן, ככל שהמינוף גבוה יותר, כך יימחק מהר יותר ההון העצמי של החברה.
המצב בדלק נדל”ן מרגיז במיוחד שכן לאורך השנים קיבלו מנהלי החברה משכורות עתק מקופת החברה שהיום לא מצליחה להחזיר את חובותיה.
מבחינה טכנית נמצאת דלק נדל”ן בתמיכה משמעותית מאוד. רמת ה-18.5 היא רבה בה ניתן לזהות קונים רבים וגם אחרי ההודעה מאתמול המניה לא יורדת מתחתיה. מבחינת יחס סיכוי/סיכון מדובר בנקודת כניסה במחיר אידיאלי שכן אם הכיוון הוא מטה ותיפרץ ההתנגדות בצורה מובהקת, נוכל לברוח עם הפסד קטן באופן יחסי. אפשר למשל להחליט שירידה אל מתחת לשער 18 תגרום לנו לחתוך הפסד. מצד שני, אי שבירה כזו, עשויה להחזיר את מחירה של דלק נדל”ן לשער 28 ועל כן מדובר ביחס סיכוי/סיכון מאוד גבוהים המצדיקים קנייה.
תטא 1 הינה חברה מנהלת תיקים העוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ויש לה זיקה לקרנות נאמנות ש”מיטב ניהול קרנות נאמנות (1998) בע”מ מנהלת”. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. 
אני, בועז אילון בעל רישיון מספר 4786 מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה. בשנתיים האחרונות הנני משמש כמנהל השקעות ראשי ומנכ”ל של תטא.