Skip link

מניית דלק נדלן

Facebook

מניית דלק נדלן

 

מניות הנדלן השיגו לאחרונה תשואות מרשימות והחלו לעניין את המשקיעים המחפשים הזדמנויות קנייה במחיר “נמוך”. דלק נדלן מעוררת עניין מיוחד והמשקיעים שואלים האם תוכל לשלם את ההתחייבות שלה לבעלי האג”ח. ישנם אנליסטים הסוברים שלא תוכל לשלם ויש החושבים שקיימים סיכויים טובים להגיע להסדר חוב, אבל לדעת כולם מדובר ללא ספק בהשקעה בסיכון גבוה.

delek

ממבט על גרף המנייה נוכל לראות שהמניה נמצאת במגמה שלילית ביותר. לאחר שירדה במפולת של 2008 בשיעור של92%. ואולם במגמה המינורית, מתחיל לצוץ איתות מסוים לקנייה, הנתמך לאור הגידול במחזורים בעליות וקיטון משמעותי במחזורים בירידות. כדי שנוכל להיות יותר בטוחים לגבי עלייה, עלינו להמתין לפריצה של רמת ה-215 נקודות. חשוב להדגיש כי המגמה ארוכת הטווח עודנה שלילית, לזכור שהמסחר הוא בניגוד למגמה הארוכה ושיש להיות זהירים מתמיד בניהול הסיכון על ידי חיתוך הפסד.

תטא 1 הינה חברה מנהלת תיקים העוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ויש לה זיקה לקרנות נאמנות ש”מיטב ניהול קרנות נאמנות (19988) בע”מ מנהלת”. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד.

אני, בועז אילון בעל רישיון מספר 4786 מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה. בעברי הייתי סוחר(מבצע) בבורסה לניירות ערך, יועץ השקעות ויועץ מרחבי בבנק. ובעשר השנים האחרונות הנני מנכ”ל של תטא ומנהל התיקים הראשי שלה.