Skip link

מניית נוקיה NOK – ניתוח טכני

Facebook

ניתוח טכני למניית נוקיה

נוקיה שבמשך שנים הובילה את תחום הסלולר ומכרה את מספר הטלפונים הסלולרים הגבוה ביותר בעולם נכנסה למשבר יחד עם כל העולם בשנת 2008  והיא לא יצאה מהמשבר עד היום. בתחילתו של המשבר מחיר המניה עמד על כ-30 דולרים ונכון להיום המחיר הוא 2.77 דולרים כלומר ירידה של יותר מ 90%.
nok
אנליסטים ופרשנים רבים טוענים ובצדק שהתנהגות כזו של מנייה לא מבשרת טובות. העובדה שנוקיה הפסידה את תואר ‘מלכת הסלולר’ לאפל ולסמסונג  אכן מסבירה חלק גדול מהירידות וזו דוגמא מצוינת מדוע רכישה של נכס שנמצא במגמת ירידה היא טעות ושער של 5 דולרים למניה שבתחילת השנה היה נראה כשער נמוך\זול\הזדמנות נראה רחוק מאוד היום.
אז אם השאלה היא האם זו הזדמנות לקנות את נוקיה היום התשובה היא חד משמעית לא משום שהיא עדיין תחת ההגדרה של ‘סכין נופלת’ שיש סיכון גדול אם מנסים לתפוס אותה. למי שבכל זאת מאמין שנוקיה במחיר של היום היא הזדמנות קנייה מומלץ לחכות לכמה איתותים חיוביים כדי להגדיל את הסיכויים להצליח. האיתות הראשון והחשוב ביותר הוא שהמנייה תפסיק לרדת ותתחיל להתייצב, הדבר השני הוא בנייה של תבנית עלייה, כלומר שיאים ושפלים עולים והדבר האחרון הוא עלייה במחזורי המסחר בימים של עליות.
אבירם ברדוגו הוא מנהל אסטרטגיות מסחר בבית השקעות תטא 1
תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע”מ, ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 10483) אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. אבירם ברדוגו, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213