Skip link

מניית סטארבאקס SBUX – ניתוח טכני

Facebook

סטארבאקס Starbucks-  ניתוח טכני

סטארבאקס היא רשת בתי קפה עולמית ובנוסף היא מייבאת ומשווקת קפה ומוצרים נלווים. לחברה 9,400 סניפים וכן 8,600 חנויות הפועלות ע”י זיכיונות וכ-160,000 עובדים.
בשנים 2006-2008 ירדה סטארבקס ממחיר של 38$ ל-7$ ומחקה עת העליות של השנים שלפני אבל מאז מתאוששת המנייה ומחירה עולה בהתמדה כך שבשיא שנוצר בסוף 2011 עבר מחירה את רמת 60 הדולרים.
שנת 2012 התאפיינה בתיקון מטה, תוך שבירת קו המגמה העולה אבל יחד עם זאת, בניית תבנית דאבליו המצביעה על סבירות גבוהה להמשך עלייה בסיום התהוות התבנית. תבנית דאבליו תיתן איתות להמשך עלייה אם וכאשר יפרוץ מחירה של סטארבקס את הכתף הימנית ברמת ה-55$ ויחזיק מעליו ליותר משבוע.
בניהול סיכון נכון, יש לפתוח פוזיציה רק לאחר חצייה של רמת ה-55$ מעלה. אם המחיר יחצה בחזרה את רמת ה-55$ מטה, יהיה זה איתות לחיתוך ההפסד.  במצב של עלייה, יש לצפות לשבירת השיא של סוף 2011 כך שיעד הרווח הוא כ-65$ ומדובר ביחס סיכוי/סיכון מצוין.
sbux_
תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע”מ, ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים.בועז אילון מספר רישיון 4786, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213