Skip link

מניית פלאסון – ניתוח טכני

Facebook

ניתוח טכני של מניית פלסאון תעשיות

מחיר אחרון 9,357
מניית פלסאון תעשיות שייכת לקיבוץ מעגן מיכאל (70%) ושאר המניות מוחזקות בידי הציבור. פלסאון מייצרת ומשווקת מוצרי פלסטיק כולל צינורות וחיבורים מסוגים שונים. בשנים האחרונות, לאחר שייצרה וסיפקה חלקים המשמשים לבניית לולים, עברה החברה שינוי תפיסתי וקיבלה החלטה לייצר ולהתקין את כל הלול ולא רק חלק ממנו. לפני שעברה לחו”ל, התקינה פלסאון לולים גדולים בין השאר בקיבוץ מגידו ובמקומות נוספים ומאז היא מייצרת ומתקינה לולים בברזיל ובמקומות נוספים בעולם.
בשוק כמו של היום קשה למצוא מניות טובות שיש בהן קונים יותר מאשר מוכרים אבל פלסאון היא אחת כזו. מבחינה טכנית המחיר שלה לא מראה את החולשה האופיינית הקיימת במניות אחרות, נקודות השיא והשפל מסודרות בסדר עולה ויש לצפות להמשך עלייה.
plason
עיתוי הכניסה תמיד בעייתי אבל במקרה הזה ניתן לזהות דשדוש בחודשים האחרונים שיכול לספק לנו כלים טובים לקבלת החלטות. מחיר המניה נע בין 9,100 ל-1070 ולכן, פריצה של רמת ה-1070 תאשר את המשך הכיוון. במקרה כזה, חזרה אל מתחת לרמה הזו, תחייב אותנו לחתוך הפסד. אפשרות נוספת היא לקנות בחלק התחתון של הרצועה, מתוך הנחה שהתמיכה תחזיק ולחתוך הפסד אם חוצה את רמת ה-9,100 מטה. במקרה כזה ניקח את הרווח ב-1,070.
בהצלחה!
תטא 1 הינה חברה מנהלת תיקים העוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ויש לה זיקה לקרנות נאמנות ש”מיטב ניהול קרנות נאמנות (1998) בע”מ מנהלת”. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. 
אני, בועז אילון בעל רישיון מספר 4786 מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה. בשנתיים האחרונות הנני משמש כמנהל השקעות ראשי ומנכ”ל של תטא.