Skip link

ניתוח טכני- חברה לישראל

Facebook
החברה לישראל בבעלות משפחת עופר (עידן) היא חברת האחזקות הגדולה בישראל המתמקדת בעיקר בענפי כימיקלים, זיקוק, ספנות, תחבורה ואנרגיה. במהלך ה-40 שנה האחרונות החברה לישראל מלאה תפקיד מרכזי בהליך ההפרטה של מפעלים ממשלתיים. אחזקות החברה הם: צים, בז”ן, כימיקלים לישראל, בטר פלייס ועוד…
israel-gif
בצד הטכני החברה לישראל נמצאת בנקודת פריצה (265,212) אם יחס סיכוי סיכון מצוין. נקודה זהה לזו שנפרצה לפני כשנה אך התבררה כפריצת שווא. במקרים כגון אלה נבצע קנייה עם חשיפה נמוכה יחד עם הצבת סטופ לוס בנקודה (256,312) הקו האדום מכיוון והפריצה התבצע ב-GAP  (וגאפים נוטים להיסגר) לכן מאוד יכול להיות שבתקופה הקרובה אנחנו נראה ירידה מטה עד סגירת הגאפ ומשם המשך פריצה מעלה עד .
לנקודה (282,142) הקו הכחול
תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע”מ, ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ — 02-6251213