Skip link

ניתוח טכני לזהב

Facebook

 

 

מחיר אחרון:  1463.6 דולרים

זהב הי מתכת המשמשת לייצור תכשיטים כמו גם לשימושים אלקטרוניים שונים וייצור סגסוגות.

רוב הזהב מגיע היום מדרום אפריקה, מעניין לדעת שהעיר יוהנסבורג נבנתה במקור לצורך הפקת זהב

להלן גרף של מחיר הזהב

 

ניתן לראות כי המגמה ארוכת הטווח חיובית. לאחר הגעה ל-1900$ בשנת 2011 המחיר ירד כמעט עד 1100$, כתיקון למגמה העולה. לאחר תקופת התייצבות ולאחר שהסתובב סביב רמת ה-1300$ במשך כמה חדשים, ביוני 2019 פרץ מחיר הזהב את רמת ה-1300$ מעלה ובכך נתן אישור להמשך עלייה.

העלייה נמשכה עד לשיא של 1550$ בתחילת ספטמבר ומאז המחיר יורד כאשר המומנט הקצר שלילי.

בהנחה שמדובר בתיקון מטה במגמה עולה, התיקון עשוי להגיע עד 1390$-1400$.

יעד המחיר הוא-1600$ עד סוף 2020

 

 

בהצלחה!

הגרפים באדיבות goldprice.org

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים ומנכ”ל בתטא 1 כ- 17 שנים (רישיון מספר 4786) . אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון,,MBA תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213