Skip link

ניתוח טכני למניית אלוני חץ

Facebook

ניתוח טכני למניית אלוני חץ

מחיר אחרון:2405
אלוני חץ וחברות בנות שלה משקיעות בנכסים מניבים בשווקים שונים על מנת לייצר תזרים מזומנים שוטף לטווח ארוך.
החברה מחזיקה בנכסים בישראל, שוויץ, בריטניה, קנדה וארה”ב. בין נכסי החברה נמצאים מרכזי קניות, משרדים, מרכזים מסחריים, אזורי תעשיות, קרנות השקעה בנדל”ן ואף אחזקה בחברה המייצרת מערכות להפקת חשמל באמצעות טורבינות רוח.
כרגע בישראל החברה מתמקדת בהקמת  שני פרויקטים למשרדים במתחם הבורסה ברמת גן ובתל אביב.
גרף המניה ל16 השנים האחרונות
alony-hetz-16-years-gif
מגרף המניה ניתן להבחין בנסיקה לשיא של 1600 נקודות ב-2006 ,מנקודה זו היא קורסת ב-80% ומגיעה לשפל של 200 נקודות בסוף משבר 2008. לאחר מכן המניה חוזרת לאותן רמות ומדשדשת בהן כשנתיים, ובשנת 2012 מגיעה הפריצה המיוחלת שמביאה את המניה לשיא חדש ברמות של 2400 נקודות.
גרף המניה ל3 השנים האחרונות
alony-hetz-4-years
הגרף בחסות בורסה גרף, תוכנה לניתוח טכני.
אחרי דשדוש של יותר משנה בין 2200 ל2400, המניה פורצת את נקודת ההתנגדות. דשדוש ארוך בדרך כלל מביא לתנודת מחיר חדה עם הפריצה, סביר שהתיקון הנוכחי יגיע עד רמת 2400 אשר צפויה להיהפך לנקודת תמיכה בעקבות העליות בחודש האחרון.
כניסה אפשרית לפוזיציית לונג במניה היא כאשר המניה קרובה לרמת התמיכה ב- 2400, יש לקטוע הפסד במקרה והמניה פורצת רמה זו כלפי מטה אם מדובר בפריצת שווא.
 יעד מחיר 3000 תוך חצי שנה.
בהצלחה!
תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב דש קרנות נאמנות בע”מ (עד 16.06.13 היה שם מנהל הקרן מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע”מ), ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 11937). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. סהר דמארי, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ — 02-6251213