Skip link

ניתוח טכני למניית כנפיים

Facebook

מניית כנפיים

מחיר אחרון: 1210

 

כנפיים אחזקות בע”מ היא בעלת שליטה בחברת אל על , בנוסף מחזיקה החברה את גלובל כנפיים ליסינג, אשר עוסקת ברכישת מטוסים והחכרתם לחברות תעופה ברחבי העולם.

החברה שותפה מוגבלת בכנפי תחזוקה אשר עוסקת במתן שירותי תחזוקת מטוסים לחיל האוויר, בעיקר כקבלן משנה של התעשייה האווירית.

כמו כן החברה מחזיקה ב-50% ממניות חברת QAS אשר עוסקת במתן שירותי קרקע לחברות תעופה ומפעילי מטוסים פרטיים בנמל התעופה בן גוריון. שירותים אלה כוללים בעיקר בידוק נוסעים וכבודה, שירותי פיקוח ברחבת המטוסים ותיאום מול ספרים ורשויות. לחברת QAS שותפות בחלקים שווים עם מלונות דן בע”מ להפעלת 6 טרקליני נוסעים ואח”מ בנתב”ג.

החברה התאגדה בישראל בשנת 1980 ונסחרת בבורסה מנובמבר 1993.

 

גרף המניה מאז 1998 ועד היום

בגרף זה אנו רואים בעיקר מניה תנודתית, אשר רחוקה מאוד ממחירי השיא שלה אליהם היא הגיעה בעבר.

גרף המניה ב  3 השנים האחרונות

למרות הירידות החזקות מהשיא של 2017 ואולי בגללן, נוצרה הזדמנות קנייה כאשר אנו רואים מבנה יורד שנשבר והתחלה של התייצבות עם נטייה לעליות.

אמנם מחזורי המסחר אינם גבוהים אך עדיין יכול להגיע מהלך חד כלפי מעלה.

אפשרות קנייה:

קנייה ברמות הנוכחיות 1190-1210

חיתוך הפסד – בירידה מתחת 1190 יש לחתוך מיידית

יעד רווח 1600 בתוך כשנה.

 

יש להקפיד על חיתך ההפסד בזמן מאחר ואם המניה חוזרת לרדת מדובר רק בתיקון למגמה היורדת. במקרה כזה המחיר יכול להמשיך ולפול עד 800.

 

בהצלחה!

 

 תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.   כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1  החל מה-23 במרץ 2014 (רישיון מספר 11937). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. סהר דמארי, BA, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’  02-6251213