Skip link

ניתוח טכני למניית עזריאלי

Facebook
ניתוח טכני למניית קבוצת עזריאלי
azrieli
חברת עזריאלי היא תאגיד גדול בישראל העוסק בתחום הנדל”ן המניב בישראל באמצעות שילוב בין
חברת האם, חברות בנות וחברות אחזקה של הקבוצה. מרבית הפעילות העסקית מתרכזת בתחום הקניונים הגדולים בישראל, מרכזי מסחר ושטחי השכרה למשרדים. בנוסף לתחום השיווק הישיר של תזקיקי נפט, מתחמי תדלוק ומסחר, צבע ובניה באמצעות האחזקה בחברת גרנית הכרמל. החברה נמצאת בתנופת צמיחה מואצת ונכון להיום עומד היקף ההשקעות בישראל המוערך של הקבוצה במנועי הצמיחה העתידיים על כ- 3.2 מיליארד שקל, אשר מתוכם הושקעו כ-900 מיליון שקל ממקורותיה העצמאיים של החברה ובאמצעות מימון קצר מועד. השלמת בנייתם של הנכסים בתכנון בשנים הקרובות, צפויה להוסיף כ-60% לשטחי הנדל”ן המניב של הקבוצה בישראל.
מבחינה טכנית – בשנת 2011 ירדה המנייה ב- 7.15% ואילו מתחילת 2012 עלתה המניה ב3.11% לרמה של 9280 נקודות. המניה נמצאת במבנה תעלה עולה מאמצע חודש מרץ. קווי הממוצעים הנעים של העסקאות (100,75,50) נמצאים מתחת לגרף המחיר מה שמעיד על עוצמת המגמה כלפי מעלה.
בהסתכלות רב שנתית, ניתן לראות בגרף נקודת התנגדות משמעותית ברמת המחיר של 9400 נקודות
ניתן להיות בפוזיציה חיובית וביחס סיכוי סיכון טובים עד לרמת מחיר זו,ובהמשך לבחון את דרכנו,
אם רמה זו תיפרץ נוכל לראות בסבירות גבוהה תנועת מחיר חדה למעלה ואפשרות לרווחים נאים נוספים, אבל אם לא תיפרץ ההתנגדות והמסחר ישתהה סביב רמת המחיר הזו, נבצע חיתוך הפסד ב-9000 נקודות ונצא מהפוזיציה. במצב של פריצת ההתנגדות צפויה עזריאלי לעלות עד 10,200 תוך שלושה חדשים.
תטא 1 הינה חברה מנהלת תיקים העוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ויש לה זיקה לקרנות נאמנות ש”מיטב ניהול קרנות נאמנות (1998) בע”מ מנהלת”. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. 
אני, בועז אילון בעל רישיון מספר 4786 מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה. בשנתיים האחרונות הנני משמש כמנהל השקעות ראשי ומנכ”ל של תטא.