Skip link

ניתוח טכני למניית ריט 1

Facebook

ניתוח טכני למניית ריט 1

מחיר אחרון: 1403

 

ריט 1 היא קרן השקעות במקרקעין המחיקה ומנהלת נדלן מניב. החברה הוקמה בישראל בשנת 2006 והיא מאפשרת למשקיעים בה להשתתף באופן לא ישיר בהשקעות בנדלן מניב.

לחברה נכסים מניבים בשווי של 3.7 מיליארד ₪ והיא נכלתת במדד תא 125, ת”א נדלן, ותל דיב. מחזיקה במרכזים מסחריים, בנייני משרדים, בתי חולים סיעודיים, מבני תעשייה ולוגיסטיקה, חניונים ועוד.

גרף המניה בשנים 2006-2017


ארבע השנים הראשונות לאחר ההפקה היו שני קשות למשקיעים שלא הניבו תשואה. התאוששות מסויימת עם עליית המחיר מעל 456 נקודות, אך התנודה המשמעותית הגיעה רק עם פריצת מחיר של 550 כלפי מעלה רק שש שנים לאחר ההנפקה בתחילת שנת 2013. מאז ועד היום המניה נתנה תשואה של 154% בפרק זמן של פחות מ- 5 שנים.

מתחילת 2017 המניה נמצאת ברצועה עולה, כאשר בימים האחרונים היא נמצאת בתחתית.

פוזיציה אפשרית:

קנייה ברמת 1390 נקודות

חיתוך הפסד מתחת 1380

יעד רווח: 1600 בתוך כחצי שנה.

 

בהצלחה!

 

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.   כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 11937). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. סהר דמארי, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’  02-6251213