Skip link

ניתוח טכני על דלק קידוחים יהש

Facebook

דלק קידוחים יהש

מחיר אחרון: 1175

 

דלק קידוחים יהש עוסקת בחיפושי נפט וגז ומחזיקה כ-45% משדה הגז “לויתן”, כ-22% משדה הגז “תמר” וכ-48% משדה הגז “ים תטיס”.

גרף המניה בין השנים 1998-2019

נקודות שיא ושפל עולות ומחזורי המסחר הגבוהים מעידים על מגמה ראשית חיובית, אם כי נראה שהמניה מדשדשת ברצועה די רחבה מאז 2015 ועד היום.

גרף המניה ב 5 השנים האחרונות

ניתן לראות כי הדשדוש הוא למעשה מגמה אשר תחומה ברצועה יורדת במשך 5 השנים האחרונות.  ב 30 לינואר הרצועה נפרצה כלפי מעלה וכיום חודש אחרי ניתן לראות רצועה עולה מסודרת אשר נמצאת ממש על הקו העולה התחתון מה שמספק הזדמנות כניסה עם חיתוך קרוב.

פוזיציה אפשרית:

קנייה בין הרמות 1175-1200

מכירה מתחת 1170

יעד רווח 1500 בתוך כחצי שנה.

בהצלחה!

 תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.   כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1  החל מה-23 במרץ 2014 (רישיון מספר 11937). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. סהר דמארי, BA, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’  02-6251213