Skip link

ניתוח טכני על החיזוי הכלכלי – חלק א

Facebook

ניתוח טכני על החיזוי הכלכלי – חלק א

 

ניתוח טכני הוא כלי חשוב מאוד בחיזוי ובקבלת החלטות בשוק ההון. בתטא 1 אנו מרבים להשתמש בניתוח טכני מתוך מחשבה שהדרך היחידה לקבלת החלטות נכונות בטווחים הקצרים והבינוניים היא באמצעות בחינה של הגרפים. אין לנו  התנגדות לניתוח פונדמנטלי מלבד העובדה שהוא מתאים יותר למשקיעים לטווח ארוך. אחרת, כיצד תסבירו את העובדה שמניה יורדת פעם אחר פעם בימים שהיא מדווחת על תוצאות מצוינות ותחזיות לא פחות טובות על העתיד.

ניתוח טכני קלאסי מבוסס על ניתוח מחירו של נכס מסוים ובחינה של פרמטרים כגון נקודות שיא ושפל, נקודות תמיכה והתנגדות, מחזורי מסחר וכדומה. בנוסף ישנה אפשרות להסתכל על נתונים שונים המוצגים בצורה גרפית ולנסות להסיק נתונים ותחזיות בעלות ערך בין השאר על ידי בחינת המחזוריות של התנהגות השווקים. את העיסוק במחזוריות פיתח מנתח טכני ידוע בשם גאן.

האתר Chartoftheday מעלה אחת לשבוע גרף מעניין של נתונים בשוק ההון. לדעתי ניתוח טכני קלאסי הוא  מעשי יותר לשם קבלת החלטות אבל זווית ראיה נוספת אף פעם לא מזיקה.

בתאריך 6 באוגוסט הוצג באתר הגרף הבא:

aviramnituach

הגרף מציין את התקופה בחודשים שלקח לשוק העבודה האמריקאי להתאושש לאחר המשברים שהיו מ-1949  ועד למשבר ההייטק  כך שרמת האבטלה ירדה ונישארה מתחת לרמתה במועד בו הסתיים המיתון. הגרף פורסם באותו היום בו דווח על אחוז האבטלה בארה”ב שנשאר ללא שינוי ועמד על 9.5%. לפי הנתונים שהתקבלו ע”י הפדרל ריזרב המיתון הסתיים בחודש יולי 2009 ומעניין לראות ששיעור האבטלה עמד גם אז בדיוק על 9.5%.

הנתון החשוב שניתן לראות הוא שבשני המשברים שקדמו למשבר הסאב פריים עברו בין 32-36 חודשים עד שרמת האבטלה ירדה מתחת לרמה שהיתה בה בזמן שהמיתון הסתיים, זמן ארוך משמעותית ביחס למשברים שהיו בין 1949-1982.ישנם הסברים רבים לתופעה אחד מהם הוא שלאחר מלחמת העולם ה-2 כלכלת ארה”ב היתה חזקה ודומיננטית בלי הרבה מתחרות כך שהיציאה מהמיתונים הביאה לירידה מהירה בשיעור האבטלה.

אנחנו נמצאים היום 13 חודשים מאז הסתיים המיתון ושיעור האבטלה לא מצליח לרדת מתחת לרמה שהייתה בסיומו של המיתון. רבים מצפים שאם אכן המשבר נגמר ואין חשש למיתון נוסף כלומר צורת W או תחתית כפולה, אזי שיעור האבטלה צריך לרדת מתחת ל-9.5%. אבל בשני המשברים הקודמים לקח למשק האמריקאי יותר מ-30 חודשים עד לירידת רמת האבטלה אל מתחת לרמתה בסיומו של המשבר ולא חווינו תחתית כפולה בשני המשברים הללו. לפחות מבחינת האבטלה, מאוד אפשרי שנראה שוק מניות עולה ביחד עם אבטלה גבוהה לתקופה של שנה נוספת ואולי אף יותר.

ניתוח טכני על חיזוי כלכלי חלק ב

מאמר זה נכתב ע”י אבירם ברדוגו, מנהל אסטרטגיות מסחר בתטא 1 בית השקעות


בית השקעות תטא 1 הינה חברה מנהלת תיקים העוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ויש לה זיקה לקרנות נאמנות ש”מיטב ניהול קרנות נאמנות (1998) בע”מ מנהלת”. הכותבים ו/או לקוחותיהם עשויים להחזיק בנכסים הנ”ל ועשוי להיות להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד.