Skip link

ניתוח טכני על מדד תא 90

Facebook

ניתוח טכני על מדד תא 90

מחיר אחרון: 1072.87

מדד ת”א 90 כולל את 90 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה מבין המניות שאינן נכללות במדד ת”א 35.

גרף המדד ב 18 השנים האחרונות

המדד נמצא לא רחוק מהשיא והרבה פעמים כשמדד תא 35 לא הצליח לעלות דווקא מדד 90 משך את הקונים והביא לתשואה משמעותית בתיקים. אך אם נבחן גם את הירידות במדד נראה כי כנגד התשואה המתקבלת ישנו גם סיכון לא קטן, לרוב הירידות במדד היו חזקות מה שמעיד כי יחס הסיכון סיכוי בהתאם.

אז למה להשקיע?

גרף המדד ב 5 השנים האחרונות

קצב העליות התמתן יחסית לעליות בשנים 2016-2017. התיקון האחרון הביא לשינוי בקצב המגמה אך מצד שני המדד שומר על מבנה עולה ולא שובר כלפי מטה. דבר זה מאפשר לנו לקנות קרוב לתחתית הרצועה עם סיכון יחסית נמוך כך שבירידה מתחת 1050 נסגור את הפוזיציה ונחתוך הפסד.

פוזיציה אפשרית

קנייה בתיקון ברמות 1050-1060

חיתוך הפסד בירידה מתחת 1050

יעד רווח 1150 בתוך כחצי שנה

 

בהצלחה!

 

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.   כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1  החל מה-23 במרץ 2014 (רישיון מספר 11937). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. סהר דמארי, BA, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’  02-6251213