Skip link

ניתוח טכני של מניית ביוגין BIIB

Facebook


ניתוח טכני של מניית ביוגין BIIB

מחיר אחרון $147.36

biib

מניית ביוג’ין עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של תרופות הרגעה, תרופות בטיפול בלימפמה (סרטן של בלוטות הלימפה), תרופות לעוזרות לשיפור תפקודי תנועה והליכה בחולי טרשת נפוצה ותרופות רבות נוספות.
את שנת 2008 עברה ביוג’ן בעוצמה יחסית כאשר ירדה מרמת מחיר של 60$ ל-40$ בשיא השפל, ירידה קטנה יחסית לשוק. עוצמה זו רמזה אז על העוצמה הקיימת במניה ועל העליות הנאות שהביאו אותה למחירה היום.
מבחינה טכנית מניית ביוג’ן מפגינה עוצמה מיוחדת ללא הפסקה עד היום. התיקונים במחיר המניה מינוריים וכל ירידה שמשה הזדמנות לקונים הרבים שחיכו ועדיין מחכים להיכנס.
נקודות השיא והשפל מסודרות בסדר עולה, ללא הפרעה כבר ארבע שנים רצופות. התיקון האחרון הוריד את המחיר מ-156$ ל-136$ והתחלת העלייה במחיר מצביעה על סבירות גבוהה לסיום התיקון וחזרה למסלול עלייה לקראת שבירת שיא גבוה יותר במחיר.
מניה חובה לכל מי שמשקיע במניות ישירות בשוק בארצות הברית.

מיותר להזכיר שוב שכל תחזית עשוייה להתקיים וגם עלולה שלא להתרחש. ניהול הסיכון והגבלת ההפסד חשובים בהרבה מהתחזית

בהצלחה!

תטא 1 הינה חברה מנהלת תיקים העוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ויש לה זיקה לקרנות נאמנות ש”מיטב ניהול קרנות נאמנות (1998) בע”מ מנהלת”. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד.
אני, בועז אילון בעל רישיון מספר 4786 מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה. בשנתיים האחרונות הנני משמש כמנהל השקעות ראשי ומנכ”ל של תטא.