Skip link

ניתוח טכני של מניית גב ים

Facebook

ניתוח טכני של מניית גב ים

מחיר אחרון: 73,870

מניית גב ים עוסקת בנדל”ן מניב בעיקר למשרדים ופעילותה מרוכזת בישראל. דמי השכירות הממוצעים שמקבלת גב ים עומדים על כ-9$ למטר והם נמוכים באופן יחסי לשוק. לפיכך סביר שדמי השכירות יעלו ככל שיגיע חוזי שכירות לחידוש בשנים הקרובות.

חברת האם של גב ים היא נכסים ובניין שמוחזקת על ידי איי די בי החזקות שבשליטתו של נוחי דנקנר אבל פעילותה של גב ים אינה מושפעת מהבלגאן שיש בחברות האחרות של אי די בי.

gevyam

מבחינה טכנית מפגינה המניה עוצמה מפתיעה ביחס לשוק. נזכיר כי מניות נדל”ן רבות מפגינות עוצמה וכמה מהן ניתחנו בעבר במאמרים המקצועיים באתר תטא תחת קטגוריית “ניתוחים טכניים” ובעצם כל הענף מראה עוצמה.
מבחינה טכנית המנייה מדשדשת כבר שנתיים וחצי ולא מצליחה לפרוץ את מחסום ה-77,000 נקודות..

קוראנו הותיקים כבר יודעים שמצב כזה של יציבות הוא כמו פצצת זמן. כאשר תיפרץ היציבות צפויה תנועת מחיר חדה ומהירה. בגלל מבנה הגרף וההתנגדות שנוצרה, סביר שהפריצה תהייה מעלה. כל שנותר הוא להמתין ולעקוב. עם הפריצה לקנות, בתקווה שאכן תגיע תנועה חדה אבל אם המחיר יורד בחזרה מטה אל מתחת לרמה של ה-77,000 לחתוך מיד הפסד ולברוח.

בהצלחה!

תטא 1 הינה חברה מנהלת תיקים העוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ויש לה זיקה לקרנות נאמנות ש”מיטב ניהול קרנות נאמנות (1998) בע”מ מנהלת”. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד.
אני, בועז אילון בעל רישיון מספר 4786 מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה. בשנתיים האחרונות הנני משמש כמנהל השקעות ראשי ומנכ”ל של תטא.