Skip link

ניתות טכני לחברת אל אל

Facebook

 

מחיר אחרון:  143 אגורות

כמו כול חברת תעופה מקומית אל על נהנית מיתרונות בולטים עבור ישראלים שכן ליעדים אחיהם היא טסה. גם הגידול המתמיד במספר הטסים עוזר לחברה.

למרות זאת, אל על לא משכילה לספק שירות טוב לנוסעים, צי המטוסים ישן ברובו, היא ידועה באיחורים רבים שגורמים נזק כלכלי ותדמיתי והיא מדורגת נמוך מאוד ביחס לחברות תעופה אחרות

להלן גרף המניה מסוף 2014 ועד היום

לאחר הירידות החדות שהביאו את המחיר מ-372 בסוף 2016 למחיר של 75 אגורות ביולי 2018 מתייצב מחירה של אל על והחל לעלות. המבנה

להלן גרף המניה מסוף 2017 ועד היום

מהשפל של יולי 2018, מחיר המניה התייצב והוא במגמת עלייה. ניתן להבחין בבירור בשפל ושיא עולים המצביעים על מגמה חיובית. מעניין שבחודש וחצי האחרונים יש לפתע זינוק חד במחיר עם עלייה בשיעור של כ-45%.בחודש וחצי. עליות חדות אלו מזמינות בסבירות גבוהה תיקון מטה ועל כן סביר שנראה ירידה בטווח הקצר שעשויה להגיע אפילו עד התמיכה בשער 111.

יעד המחיר הוא 121 בטווח של השנה הקרובה, נמוך מהמחיר של היום. למרות המגמה החיובית, קצב העלייה נמוך ואנו נמצאים במחיר גבוה באופן יחסי לטווח של השנה הקרובה.

ברור שהמגמה ארוכת הטווח והניהול הכושל לא ישתנו ביום אחד ואם נתחשב בכך שהמגמה ארוכת הטווח חלשה מאוד למרות היתרונות החיצוניים שמסייעים לחברה נוכל להבין את עומק החולשה

בהצלחה!

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים ומנכ”ל בתטא 1 כ- 17 שנים (רישיון מספר 4786) . אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון,,MBA תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213