Skip link

ניתות טכני למניית סלע נדל”ן

Facebook

הזדמנות השקעה
ניתות טכני למניית סלע נדל”ן
מחיר אחרון: 1069 אגורות

סלע נדל”ן נסחרת במדד ת”א 125 ובדומה למניות נדל”ן רבות אחרות מפגינה עוצמה גדולה ועודפי הביקוש הבולטים גרמו לעליות חדות בשנת 2019.
כאשר מניה עולה בצורה חדה אנו יודעים שיש עודף גדול של רוכשים אבל יחד עם זאת יש לנו פחד גבהים מחשש שעלייה חדה עלולה לגרור אחריה תיקון חד. מצב של עלייה חדה שכזו מקשה עלינו לקבוע היכן לחתוך הפסד במקרה של קניה ולחשב את היחס בין סיכוי לסיכון.

להלן גרף המניה לשלוש השנים האחרונות


זו הסיבה שמדובר כאן בהזדמנות. מצד אחד מניה חזקה אבל בחדשים האחרונים נעצרה העלייה מספר פעמים ברמת ה-1050 נקודות כשהיא יוצרת התנגדות ברמה זו.
מי שקרא את הספר “בורסה זה שם המשחק” יודע מפרק 7 המדבר על ניתוח טכני, כי רמת התנגדות שנפרצת הופכת לתמיכה וכך יש לנו רמת מחיר שמתחתיה נאלץ לחתוך הפסד שכן המחיר לא אמור לרדת מתחת לרמת ה-1050 נקודות
לפיכך אסטרטגיית המסחר היא המתנה של שני ימי מסחר נוספים כדי להגדיל את הסיכויים לכך שמדובר בפריצה אמתית ואם אכן המחיר יישאר מעל ל-1050 לבצע קנייה.
על פי קצב העלייה בשנה האחרונה, אם אכן יימשך, המחיר עשוי להגיע ל-1800-1900 נקודות עד סוף 2020. ירידה אל מתחת ל-1050 נקודות ליותר מיומיים או שלושה תחייב חיתוך של ההפסד.
יעד המחיר 1800 אגורות עד סוף 2020
בהצלחה!

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים ומנכ”ל בתטא 1 כ- 17 שנים (רישיון מספר 4786) . אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון,,MBA תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, דרך חברון 79 ירושלים. טל’ – 0545-939394