Skip link

נקודות תמיכה והתנגדות

Facebook

נקודות תמיכה והתנגדות

 

נקודות תמיכה והתנגדות

ניתוח הטכני הוא ניתוח הפסיכולוגיה של המשקיעים והדרך בה הם מקבלים החלטות. נקודות תמיכה והתנגדות מאפשרות להבחין באיזה רמת מחיר תסתיים העלייה לפני ירידה או לחילופין באיזו רמת מחיר תיעצר הירידה. מהן נקודות אילו ומה משמעותן?

נקודת תמיכה

נקודת תמיכה היא רמת מחיר הנחשבת כזולה אצל מספר רב של משקיעים ועל כן הם ממתינים שהמחיר יירד לשם כדי לבצע רכישה. ניתן לזהות רמת תמיכה על ידי בחינת הגרף ואיתור רמות מחיר שבכל פעם שהמחיר ירד אליהן התרחשה לאחר מכן עלייה כך שהנקודה בה הגרף התהפך היה בנקודת התמיכה.

נקודת התנגדות

נקודת התנגדות היא רמת מחיר הנחשבת כיקרה אצל מספר רב של משקיעים ועל כן הם ממתינים שהמחיר יעלה לשם כדי למכור. ניתן לזהות רמת התנגדות על ידי בחינת הגרף ואיתור רמות מחיר שבכל פעם שהמחיר עולה אליהן התרחשה לאחר מכן ירידה כך שהנקודה בה הגרף התהפך היה בנקודת ההתנגדות.

מה הופך נקודות מסוימות לתמיכה או התנגדות

כזכור לכם אנו עוסקים בפסיכולוגיה של המשקיעים לפיכך מספרים עגולים הם נקודות תמיכה והתנגדות טבעיים. במיוחד נכון הדבר בהחלפה של קידומת לדוגמה, כאשר הגיע מדד המעוף ל-1000 נקודות באוגוסט 2009, הוא נסוג בפעם הראשונה ל-915, עלה חזרה ל-1000 ושוב נסוג עד 934 נקודות ורק בפעם השלישית בה עלה הוא הצליח לחצות את ההתנגדות ברמת ה-1000 והמשיך בעלייה.

שינוי באחוזים שהוא מספר עגול יוצר גם הוא תמיכה או התנגדות. כאשר בורסה יורדת בשיעור של 50% יש קונים שעבורם הירידה היא בשיעור גבוה מספיק כדי לקבל החלטת קנייה. כך במפולת שהתרחשה בשנים 2000-2003 ירד מדד המעוף מ-580 ל-290 נקודות- בדיוק 50% ירידה.

דוגמה נוספת היא המפולת האחרונה. בשנת 2008 מדד המעוף ירד מ-1240 נקודות בצורה חדה ביותר עד 591 בתוך שנה. התבוננות מדוקדקת בגרף מגלה כי הקונים המתינו ברמה של 620 נקודות ורק ליומיים ירד המעוף אל מתחת ל-620. ההסבר לכך הוא שבמצב של ירידות חדות הקונים אינם ממהרים לבצע רכישה ומקווים לתפוס את הקנייה במחיר נמוך יותר. רק כאשר נרגע השוק ונכנס לתקופה של יציבות ניתן לראות כי הקונים אכן ממתינים ב-620 ובכל פעם שהמעוף מגיע לרמה הזו, חוזר הגרף לעלות.

חילופי תפקידים ככלי חיזוי ראשון במעלה

נקודת תמיכה הנפרצת מטה הופכת לנקודת התנגדות. ההסבר לכך נעוץ בפסיכולוגיה של מקבלי ההחלטות. כל המשקיעים שרכשו ברמת התמיכה דמיינו לעצמם את הרווח שישיגו כאשר המחיר יעלה ושמחים על שהצליחו להשיג סחורה זולה ביותר. כאשר נפרצת רמת התמיכה מטה, מוצאים עצמם משקיעים אילו בהפסד על השקעתם. הם מפסיקים לחשוב במונחים של רווח ומתחילים לחשוב במונחים של מינימום של הפסד. אם יצלחו למכור ללא הפסד יהיה זה הישג גדול בתנאים כאילו וכך ככך שיתקרב המחיר למחיר שרכשו יותר ויותר מאילו שקנו ימכרו את סחורתם. התוצאה היא כי הכמות הרבה של קונים שהייתה הופכת למספר גבוהה של מוכרים או במונחים שלנו נקודת התמיכה הופכת לנקודת התנגדות.

תהליך הפוך מתרחש בעליית מחיר. מוכרים רבים האמינו שהמחיר הגבוה ביותר שיוכלו להשיג הוא בנקודת ההתנגדות וכך יצרו אותה. כאשר נפרצת רמת ההתנגדות מעלה(אם ההתנגדות חזקה אזי גם עליית המחיר מאוד משמעותית) ומחיר הנכס עולה מוצאים את עצמם המוכרים מחוץ לשוק  כאשר “כל עם ישראל מרוויח”. בדרך כלל לא ירכשו המשקיעים את הסחורה בחזרה במחיר גבוה יותר אבל יבטיחו לעצמם ש”אם המחיר יירד בחזרה לרמת המחיר בה אני מכרתי אקנה שוב את הנכס”.

כך הופכת נקודת התנגדות שנפרצה כלפי מעלה לנקודת תמיכה.

נחזור לדוגמה של המעוף לשם המחשה. כאשר נפרצה רמת ה-1000 באוקטובר 2009 עלה המדד עד 1057 נקודות וירד בחזרה. הירידה נעצרה בדיוק ב-1000. נקודת ההתנגדות הפכה לתמיכה.

נקודות תמיכה והתנגדות יכולות להיות גם מספרים אקראיים או שאינם מספרים עגולים פשוט משום שגוף או גופים גדולים החליטו לבצעה רכישה או מכירה ברמה מסוימת.

מאמר זה נכתב ע”י בועז אילון, מנכ”ל בית השקעות תטא 1

בית השקעות תטא 1 הינה חברה מנהלת תיקים העוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ויש לה זיקה ל קרנות נאמנות ש”מיטב ניהול קרנות נאמנות (1998) בע”מ מנהלת”. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל, יש להם בהם עניין אישי ועל כן קיים ניגוד עניינים במישרין. התחזית צופה פני עתיד ומבוצעת על פי ניתוח טכני ולא כלכלי. כל אירוע מדיני, כלכלי, פוליטי או אחר יכול לגרום לכך שהתחזית לא תתממש והיא עשויה להיות שגויה גם ללא אירוע כלשהו. התחזית אינה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל מי שפועל על סמך התחזית הנ”ל עושה זאת על אחריותו בלבד.