Skip link

סיכום ביצועי מניות ת”א 25 בשנים 2012 – 2008

Facebook

סקירת מניות המעו”ף בשנים 2012 – 2008

 

ישראמקו 1433%
אבנר יהש 760%
דלק קידוחים 530%
מלנוקס 214%
פריגו 184%
איזיציפ 72%
אסם 55%
גזית גלוב 43%
קבוצת דלק 40%
מזרחי טפחות 36%
כיל 24%
פז 21%
בזק 18%
שטראוס -4%
נייס -7%
טבע -15%
פועלים -16%
אלביט מערכות -25%
דיסקונט -33%
לאומי -35%
חברה לישראל -38%
בזן -39%
פרטנר -56%
סלקום -58%

 

מניית עזריאלי לא נכללת בסקירה עקב הצטרפותה למדד המעו”ף בשנת 2010.

 

המניות הבולטות ביותר:

3 המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר בשנים 2012 – 2008

המניות הן מסקטור חיפושי הגז והנפט ולמעשה הן הפגינו ביצועים חזקים מאוד ביחס לשוק. הכסף שהיה מושקע במניות אלו הכפיל את עצמו פי 5 לפחות, ועשה בממוצע 100% בשנה בדלק קידוחים ובאבנר יהש ובישראמקו אף יותר מכך, רחוק מאוד מממוצע ביצועי המניות הכללי שעומד על 8% לשנה.

ישראמקו 1433%
אבנר יהש 760%
דלק קידוחים 530%

 

מצד שני מניות שספגו ירידה ניכרת בערכן הן פרטנר וסלקום שמחקו בתקופה זו יותר מ50% מערכן, כך שמי שלא קטע הפסדים בזמן ספג הפסד כואב. ההפסד ברווחיות נובע מכניסת גולן טלקום לשוק הסלולר והגברת התחרותיות.

בזן היא חברת בתי זיקוק לנפט בע”מ, מפעילויותיה רכישת נפט גולמי זיקוקו ופיצולו למוצרים שונים. כמו כן החברה מייצרת פולימרים לתעשיית הפלסטיק וארומטים המשמשים חומרי גלם. הירידה במניית החברה נובע בעיקר ממרווחי זיקוק נמוכים.

3 המניות החלשות ביותר הן:

בזן -39%
פרטנר -56%
סלקום -58%

 

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע”מ, ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. סהר דמארי, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213