Skip link

עדכון ותחזית ל-13 באוגוסט 2006

Facebook

 

תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ

13-8-2006

תחזית על שערי מט”ח, מניות והשקעות אחרות

שלום ללקוחותינו, ולמתעניינים אחרים.

באדיבות תוכנת בורסהגרף מצורפים לעיונכם הגרפים של הנכסים

  1. מדד המעוף(מדד אחרון 778.03)

כפי שחזינו בעדכון מלפני שבוע מדד המעוף ירד השבוע עד רמת ה-770. לאחר מכן עלה המעוף חזרה עד 780. בטווח הקצר צפויה עליית המעוף להמשיך עד795 אך לאחר שיסתיים התיקון צפוי המעוף להמשיך ולרדת.

הירידה, אם תתרחש כחזוי, צפויה להוריד את המעוף שוב ל-770 נקודות. ירידה אל מתחת ל-770 צפויה להתרחש בעוד שבוע או  שבועיים.

הפוזיציה שלנו כוללת את האופציות הבאות:

(אוגוסט 3p(760,

(אוגוסט -3p(740,

(אוגוסט 3p(730,-

 

(אוגוסט -6c(830,

אם לא נשנה את הפוזיציה היא תהיה ברווח מכסימלי אם הפקיעה בסוף החודש תהיה בטווח של 730-740נקודות. הפוזיציה שלנו תרוויח מירידה אך גם משחיקת זמן אם לא תהיה תנודה.

2.שער הדולר שקל(שער אחרון4.3989)

 

שער הדולר ירד השבוע עד 4.36 לפני שעלה לשערו היום. למרות שאין מגמה לדולר,אנו מתייחסים לירידה אל מתחת ל-4.4 כהפרעה זמנית בלבד ועל כן בטווח הקצר גדלים הסיכויים להתחזקות בשער הדולר. התחזקות כזו אם תתרחש עשויה להעלות את שער הדולר עד 4.62 אך לא גבוה משער זה. לפיכך אנו לא משנים את התחזית שלנו בה צפינו כי שער הדולר יישאר בטווח של 4.4-4.6 בחודשים הקרובים. לאחר התחזקות והחלשות חזרה, ירידת הדולר ל-4.30 לא תפתיע אותנו.

3.נאסד”ק(מדד אחרון2058)

nasdaq

התנהגות מדד הנאסדק בחודשים האחרונים מצביעה על כך שהמגמה לחודשים הקרובים ואולי גם לשנה הקרובה היא מגמה יורדת.

בטווח הקצר קיים סיכוי טוב להתחזקות של הנאסדק עד לשער 2150 לפני המשך ירידה. ירידה אל מתחת ל-2000 צפויה שלא להתרחש בחודש הקרוב אך כאשר תתרחש צפוי הנאסדק לרדת ל-1900 די מהר.

4.דולר יורו בעולם(שער אחרון1.273)

ההערכה שלנו היא כי רוב הסיכויים נוטים להתחזקות ארוכת טווח של היורו. כתבנו כי רמת ה-1.29 היא התנגדות משמעותית כך שייקח זמן עד שתיפרץ מעלה ואכן, בשבוע האחרון הגיע השער ל-1.29 כמעט בכל יום לשער הזה ולא הצליח לפרוץ אותו.

פריצת רמת ה-1.29 צפויה לקחת לפחות שבועיים נוספים וכאשר תתרחש, תגרום להתחזקות של היורו עד 1.31 בזמן קצר מאוד.

5.מניית EXPEDITORS (שער אחרון39.1) EXPD

בכל שבוע נבדוק מה התרחש במניות מתוך רשימת הראויות להשקעה בבורסת ארה”ב שהתחלנו לנתח עבורכם לפני כשנה. השבוע נבדוק מה קרה לאקספדיטורס, תחזית מיום 18 בספטמבר 2005 (המצורפת בזאת).

לפני כחודשיים בוצע ספליט במניית אקספדיטורס כך שמחיר היום של 39$שקול ל-78$ בזמן כתיבת התחזית.

בתחזית מספטמבר 2005 כתבנו כי מחיר הקניה האידיאלי הוא 27.5$(55$ של אז) בנוסף כתבנו שכאשר יפרוץ מחיר המניה אל מעל ל-28.5$ (57$) יקפוץ מחיר המניה בצורה חדה.

בפועל הפריצה התרחשה בסוף נובמבר ומחיר המניה עלה ב-100% עד יולי 2006. מאז ירד מחירה של אקספדיטורס כך שרוב העלייה נמחקה (ראו גרף).

הכותבים ו/או לקוחותיהם עשויים להחזיק פוזיציות בנכסים הנ”ל.

 

למידע  נוסף בקרו באתר האינטרנט של תטא: www.theta1.co.il

 

בועז אילון וגלעד רוזנברג

 

טל’: 02-6251213   פקס’:    02-6251218

boaze@theta1.co.il

giladr@theta1.co.il

 

אם אינך מעוניין/מעוניינת בקבלת התחזית נא לשלוח מייל שהנושא שלו “הסרה”, או להתקשר ולבקש להפסיק לקבל

 

תחזית מה-18 בספטמבר2005

 

(Expdאקספדיטורס (סימבול 

מחיר  54.92 דולרים

חברת אקפדיטורס מספקת שירותים לוגיסטיים כלל עולמיים. החברה מציעה רשת תמיכה למידע על התנועה והמיקום של סחורות. בין השאר אקפדיטורס מספקת שירותי עזר בכל המסמכים הקשורים ליבוא יצוא, שירותי אחסון זמני בנמלים שונים,שינוע יבשתי, ביטוח מטען, ניהול מלאי והפצת מוצרים.

נקודת הכניסה האידיאלית  היא 50$, יקח למניה כמה חודשים לעלות אל מעל ל 57$ כך שאין מה למהר.כאשר יעלה מחיר המניה אל מעל 57$ עשוי מחיר המניה לגיע למחיר של 63 $ תוך זמן קצר יחסית של כארבעה עד חמישה חודשים. חיתוך הפסד צריך להעשות אם אלקטרוניק ארטס תרד את מתחת לרמה של 49$.