Skip link

פלרם – ניתוח טכני

Facebook

פלרם – ניתוח טכני

פלרם היא חברה המייצרת לוחות טרמופלסטיים העשויים בעיקר מפוליקרבונט ומשווקת את מוצריה
למגוון תחומים בארץ ובעולם על פי הפירוט הבא:
בתחום החקלאות: כגון קירוי חממות חקלאיות, קירוי לרפתות וחוות, וקירוי מבנים חקלאיים.
בבנייה: קירוי ופתחי תאורה למבני תעשייה, ציפוי קירות, זיגוג, סככות.
אדריכלות: קירות אקוסטיים, גגות לאצטדיונים. מחיצות.
שילוט ותצוגה: עיצוב דוכני מכירות וביתני תערוכה, שלטי רחוב, שילוט דקורטיבי ושילוט מואר.
מוצרים להרכבה עצמית: פרגולות וקירוי לחניות.
במשבר של 2008 ירדה המנייה בכ-70% משיא של 1,600 ועד ל-450 נקודות רק כדי לעלות בחזרה ל-1,500 תוך שנה. אז ירד המחיר שוב עד לשפל ברמת מחיר של 850 בספטמבר 2011 ונוצרה תבנית היפוך של דאבל בוטם לפני חזרה למסלול העלייה.
מבנה המחיר חיובי ויש לצפות לפריצת השיא של 1,600 נקודות. אם נחתוך הפסד בירידה לשפל הנמוך, מתחת ל-1,140 נוכל להרוויח פי שלוש בערך מההפסד ועל כן מדובר ביחס סביר שבין סיכוי לסיכון.
בהצלחה!
תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע”מ, ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ — 02-6251213