Skip link

תחזית לשנת 2015 – לגזור ולשמור

Facebook

תחזית ל-2015 – לגזור ולשמור

סיכום לשנת 2014

אפשר להגיד ששנת 2014 הייתה שנת הדולר ושנת איגרות החוב הממשלתיות הארוכות. המניות בארץ ירדו, מלבד מספר מניות בודדות במדד ת”א 25, כגון מניית טבע, שעלייתם הייתה כל כך חדה שהם הצליחו לגרום למדד ת”א 25 לעלות בשיעור של כ-9%. המניות הקטנות יותר, מדד ת”א 75 ומניות היתר ירדו בשיעור של כ-11% ו-9% בממוצע בהתאמה.

בנק ישראל הוריד את הריבית באופן עקבי ורצוף ובעקבות זאת תשואות איגרות החוב הממשלתיות הארוכות ירדו בכ-2% תוך עליית שערים משמעותית שהתקרבה ל-29% בממשלתי השקלי הארוך 0142. שער הדולר עלה בכ-12%. איגרות החוב הקונצרניות סגרו בתשואה קרובה לאחוז אחד.

מדדי המניות באירופה סגרו בסיכום שנתי עם תשואה חיובית או שלילית קטנה. אולם מדדי ארצות הברית עלו בכ-10% כאשר מדד הנאסדק 100 בלט בעלייה ממוצעת של כמעט 19%.

תחזית ל-2015

תקציר התחזית ל-2015 בטבלה

אפיק תשואה צפויה ל-2015
מניות בארה”ב ירידה של כ 5%-15%
מניות אירופה ירידה של כ 15%-25%
מניות בישראל ירידה של כ 10%-15%
אג”ח ממשלתי בארץ עלייה של כ 5% בארוכים, תשואה 0% בקצרים
אג”ח קונצרני בארץ עלייה של כ 1%-2%
שער דולר שקל ירידה של כ 3%

 

שוקי המניות באירופה – אירופה סובלת מחולשה ובשנה האחרונה מתרבים הסימנים להיפוך מגמה ארוך טווח לירידה. מדד הדקס של גרמניה מפגין חוזק יחסי אבל מדד הפוטסי של בריטניה והקאק של צרפת כבר שליליים מאוד. המדד אולי החשוב ביותר הוא היורוסטוק 50 והוא גם המדד שמראה את החולשה הגדולה ביותר מבין המדדים החשובים באירופה.

אין מנוס מלהניח שנראה ירידה של 15%-25% במדדי המניות של אירופה בשנת 2015.

שוקי המניות בארצות הברית – על פי המחזוריות, אנחנו לא רחוקים מהתחלה של ירידות בשוקי המניות שצפויות להמשך כשנתיים עד שלוש ובמסגרתם צפויות שערי המניות לרדת בשיעור של כ-40%-50%.

התנהגות השוק באירופה ושווקים שליליים אחרים בעולם כגון ישראל ורוסיה, מגדילה את הסיכויים שתהליך הירידה יחל גם במדינת הדוד סאם אבל עדין לא ניתן לראות סימני חולשה כלשהם במדדים הגדולים של אמריקה והשוק הזה מפגין עוצמה מיוחדת. לפיכך, אני לא אתפלא לראות המשך עלייה, לפחות במחצית הראשונה של 2015 שתימחק ותעביר את המדדים לטריטוריה שלילית במחצית השנייה של השנה. במידה ויתחילו ירידות גם שם, צפויות הירידות להיות מתונות יותר משל אירופה והארץ.

שוק המניות בארץ – שוק המניות המקומי סובל מחולשה כבר זמן רב הנובעת מהמצב הגיאופוליטי והפוטנציאל להתלקחות ביטחונית ביחד עם תהליך של ירידת מעמדה של ישראל בעולם וכרסום בזכות הלגיטימית של ישראל להתקיים ולהגן על עצמה כתוצאה מעבודה “טובה” שלצערנו עושים הפלסטינים.

למרות שהמצב הכלכלי שלנו טוב באופן יחסי, חולשת השוק המקומי צפויה להמשך ותוצאות השוק בארץ צפויות להיות טובות פחות, או יותר גרועות משווקי ארצות הברית.

איגרות חוב ממשלתיות – משקיעים ימשיכו לחפש תשואות וינסו להשיג אותם על ידי מעבר לאיגרות חוב שיש בהן סיכון ותשואה גבוהה יותר. לפיכך זרימת הכספים לאיגרות החוב הממשלתיות הארוכות צפויה להימשך ותשואתם צפויה להמשיך ולרדת, אם כי בקצב איטי הרבה יותר.  

איגרות חוב קונצרניות – חולשת שוק המניות המקומי צפויה להמשיך ולהעיב גם על איגרות החוב של החברות אולם בשיעור נמוך יותר מזה של המניות. מנגד, צפויים ביקושים מצד משקיעים שמחפשים תשואה כלשהי במקום להסתפק בריבית האפסית של הפיקדונות והממשלתיות הקצרות וכסף נוסף צפוי לזרום לאג”ח החברות. לפיכך, בסל הכול צפויים איגרות החוב הקונצרניות לעלות בשיעור של כ-2%-3%.

שער הדולר שקל – רק עלייה אל מעל 4.1 תאשר את שינוי המגמה ארוך הטווח להתחזקות של הדולר. על כן יש להתייחס בחשדנות לכל עלייה. התנהגות שער הדולר שקל ושבירת רמת התמיכה של 3.9 מטה מגדילה את הסיכויים שלפנינו תיקון עד 3.75. שער הדולר בעולם אמנם צפוי להמשיך ולהתחזק אבל כמו עד לפני כמה חדשים, התחזקות הדולר בעולם לא גרמה להתחזקות של הדולר כנגד השקל ואני מאמין שכך יהיה גם בהמשך.

 

בהצלחה לכולם!

 

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב דש קרנות נאמנות בע”מ ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213