Skip link

תחזית ל-13 במרץ 2021

Facebook

תחזית של תטא ל-14 במרץ 2021

בועז אילון

מדד ת”א 35, מחיר אחרון: 1597

מדד ת”א 35  עלה ב-6.5% מתחילת 2021. פער הארביטר’ג הוא שלילי בגובה של שליש אחוז ומדד ת”א 35 אמור לפתוח בירידה קלה. החוזה הסינטטי(המדד הגלום במחירי האופציות) סגר ב-1598

העלייה התחדשה והגל הנוכחי צפוי לעצור ב-1680-1690 נקודות

אנו נמצאים בעיצומו של גל עולה לאחר הקורונה, על פי קווי המגמה, על פי התחזית, בטווח הזמן אוקטובר עד דצמבר 2021, נגיע לשיא כול הזמנים או קרוב אליו ונסגור את הירידות של הקורונה.

מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 3943

מדד האס אנד פי 500  עלה מתחילת השנה בכ-5%. המגמה חיובית

תיקון יכול להגיע עד 3030 נקודות

יש תמיכה ברמת ה-3500 נקודות ואולי התיקון ייעצר שם, יעד המחיר לסוף 2021 הוא 3800 בערך

הגרפים באדיבות תוכנת אף איקס גרף.

 

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים ומנכ”ל בתטא 1 כ- 17 שנים (רישיון מספר 4786) . אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון,,MBA תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213