Skip link

תחזית ל-18 במאי 2021

Facebook

 

מדד ת”א 35, מחיר אחרון: 1640

מדד ת”א 35  עלה ב-9.5% מתחילת 2021. פער הארביטר’ג הוא חיובי בגובה של 0.5% ומדד ת”א 35 אמור לפתוח בעליה ל-1648 בערך. החוזה הסינטטי(המדד הגלום במחירי האופציות) סגר ב-1639

גל העלייה הנוכחי צפוי לעצור ב-1700-1720 נקודות

אנו נמצאים בעיצומו של גל עולה לאחר הקורונה, על פי קווי המגמה, על פי התחזית, בטווח הזמן אוקטובר עד דצמבר 2021, נגיע לשיא כול הזמנים או קרוב אליו ונסגור את הירידות של הקורונה.

רמת ה-1639 משמשת כתמיכה

מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 4174

מדד האס אנד פי 500 עלה מתחילת השנה בכ-11%. המגמה חיובית

תיקון יכול להגיע עד 3550 נקודות

יעד המחיר לסוף 2021 הוא 3800 בערך אבל קווי המגמה אינם ברורים וחוסר הוודאות לגבי יעד המחיר גבוה יותר מהרגיל

הגרפים באדיבות תוכנת אף איקס גרף.

 

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים ומנכ”ל בתטא 1 כ- 17 שנים (רישיון מספר 4786) . אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון,,MBA תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213