Skip link

תחזית ל-22 באוגוסט 2021

Facebook

מדד ת”א 35, מחיר אחרון: 1725

מדד ת”א 35  עלה ב-15% מתחילת 2021. פער הארביטר’ג הוא חיובי בגובה 0.25% ומדד ת”א 35 אמור לפתוח בעליה ל-1729 בערך. החוזה הסינטטי(המדד הגלום במחירי האופציות) סגר ב-1723

אנחנו רחוקים רק 1.4% משיא כל הזמנים(1751) והוא אמור להיפרץ ברבעון האחרון של השנה ואולי אפילו קודם

רמת ה-1630 משמשת כתמיכה מינורית ותיקון אפשרי צפוי לעצור שם

מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 4406

מדד האס אנד פי 500 עלה מתחילת השנה בכ-17%. המגמה חיובית

תיקון יכול להגיע עד 3550 נקודות

יעד המחיר לסוף 2021 הוא 3800 בערך שכן אני מאמין שקצב העלייה הנוכחי הוא לא הקצב ארוך הטווח ולכן צפוי להגיע מתישהו תיקון שיקבע את קצב העלייה האמתי

הגרפים באדיבות תוכנת אף איקס גרף.

 

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים ומנכ”ל בתטא 1 כ- 17 שנים (רישיון מספר 4786) . אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון,,MBA תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, דרך חברון 79 ירושלים. טל’ – 0545-939394