Skip link

תחזית ל-9 במאי 2021

Facebook

תחזית של תטא ל-9 במאי 2021

בועז אילון

מדד ת”א 35, מחיר אחרון: 1649

מדד ת”א 35  עלה ב-10% מתחילת 2021. פער הארביטר’ג הוא חיובי בגובה של 0.7% ויחד עם האווירה החיובית בארצות הברית, מדד ת”א 35 אמור לפתוח בעליה ל-1660 בערך. החוזה הסינטטי(המדד הגלום במחירי האופציות) סגר ב-1649

גל העלייה הנוכחי צפוי לעצור ב-1700-1720 נקודות

אנו נמצאים בעיצומו של גל עולה לאחר הקורונה, על פי קווי המגמה, על פי התחזית, בטווח הזמן אוקטובר עד דצמבר 2021, נגיע לשיא כול הזמנים או קרוב אליו ונסגור את הירידות של הקורונה.

רמת ה-1630 משמשת כתמיכה

מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 4233

מדד האס אנד פי 500  עלה מתחילת השנה בכ-12.7%. המגמה חיובית

תיקון יכול להגיע עד 3550 נקודות

יעד המחיר לסוף 2021 הוא 3800 בערך אבל קווי המגמה אינם ברורים וחוסר הוודאות לגבי יעד המחיר גבוה יותר מהרגיל

הגרפים באדיבות תוכנת אף איקס גרף.

 

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות). הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים ומנכ”ל בתטא 1 כ- 17 שנים (רישיון מספר 4786) . אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון,,MBA תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213