Skip link

תחזית של תטא ל-19 במרץ 2016

Facebook

תחזית של תטא ל-20 במרץ 2016

בועז אילון

מדד ת”א 25, מחיר אחרון: 1483.21

פער הארביטר’ג עומד על פלוס (0.3%) והוא מרמז על עליית מדד ת”א 25 ל-1488 בערך. החוזים הסינטטיים (המדד הגלום במחירי האופציות) סגרו ברמה דומה והם מבטאים מדד של 1483.17.

להלן שיעורי השינוי של המדדים העיקריים בארץ לשנת 2016:

מדד ת”א 25     –     (2.98%-)
ת”א 75        –         (1.68%-)
מדד היתר 50   –      (0.14%)

בשפל של לפני כחודש, היה מדד ת”א 25 ברמת המחיר של אוגוסט 2014 והיום הוא נמצא ברמה של פברואר 2015.

להלן גרף מדד ת”א 25 לשלוש השנים האחרונות

התיקון מעלה צריך להסתיים בקרוב שכן מדדי חול כמו גם ת”א 25 רחוקים באחוזים בודדים מרמות התיקון המרביות להן ניתן לצפות במגמה שלילית. אנו כבר בחודש וחצי של תיקון מעלה (התיקון התחיל ב-11 לפברואר) וקשה לי להאמין שרמת ה-1530 תיפרץ. עליית מחיר אפשרית צפויה להיעצר ברמת ה-1590 לכל היותר כי זהו השיא האחרון ובמגמה יורדת לא אמור להישבר שיא חדש יותר. כאמור, השוק שלילי כל כך שהגעה לרמת התיקון המרבית אינה סבירה.
התחזית שלי היא שרק במחצית השנייה של 2016 נראה ירידות משמעותיות נוספות משום שייקח למשקיעים זמן להבין שהשוק יורד. התחזית מתחילת 2016 (ירידה ל-1340 עד סוף יוני 2016 ורק במחצית השנייה של 2016 צפויים להתגבר הירידות כך שיעד המחיר הוא 1100 עד סוף 2016 ) בנויה על ההנחה שהירידה תמשך כשנה וחצי ושגודל הירידה יהיה כ-45%. אם אכן תהייה ירידה כזו אבל היא תמשך זמן רב יותר אז כמובן שהיעד עד סוף 2016 הוא חד מדי כלפי מטה. אם אכן הירידה תהיה בשיעור של 45% אז רמת ה-950 היא בערך רמת המחיר שבה צפוי היפוך שוב לחיובי.

מדדי חול, שני מדדים עדין לא אישרו את המגמה?

להלן נתונים של מדדי חו”ל העיקריים:
רמת השפל                האם נשבר
תשואה ב-2016              של אוגוסט                   שפל

נאסדק                     (4.23%-)                      34,292                     נשבר
נאסדק 100               (3.97%-)                      3,787                      לא נשבר
גרמניה-דקס              (3.23%-)                       9,325                     נשבר
צרפת- קאק               (3.76%-)                       4,230                     נשבר
ניקיי ביפן                  (9.38%-)                      16,901                   נשבר
אס אנד פי 500          (0.28%)                       1,867                     נשבר
דאו ג’ונס                   (1.02%)                      15,370                   לא נשבר
בריטניה-פוטסי           (0.84%-)                        5,768                     נשבר

השבוע המשיכו רוב המדדים לעלות, בעיקר בארצות הברית כך שהתשואה מתחילת השנה בדאו ג’ונס ובאס אנד פי 500 הפכה חיובית. האס אנד פי 500 עלה כבר 13% מהשפל והוא רחוק 4% בלבד משיא כל הזמנים אבל המבנה שלו שלילי ועליית המחיר צפויה להסתיים מאוד בקרוב שכן האס אנד פי 500 לא צפוי לעלות את מעל השיא הקודם ב-2100 נקודות ולא סביר שיעלה מעל 2070. סביר שהמדדים שאצלם לא קבלנו שפל נמוך יותר שיאשר את מגמת הירידה, הדאו ג’ונס והנאסדק 100, יישברו שפל כזה רק בגל הבא של הירידות.

להלן גרף של מדד האס אנד פי 500 לשלוש השנים האחרונות

באס אנד פי עליית מחיר אפשרית, צפויה להיעצר ברמת ה- 2070  לכל היותר ויעד המחיר הוא 1,200 נקודות במחצית הראשונה של 2017.

הגרפים באדיבות תוכנת בורסגרף

תטא 1 הינה חברה פרטית בעלת רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) וכן בניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מיטב דש קרנות נאמנות בע”מ ועל כן יש לה זיקה לקרנות נאמנות אלו. הכותבים ו/או לקוחותיהם מחזיקים בנכסים הנ”ל ויש להם עניין אישי בהן ועל כן קיים חשש לניגוד עניינים במישרין. העבודה נעשתה על בסיס “ניתוח טכני”, כל אירוע מדיני, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות, המתבצעת על פי תשקיף הקרן והדיווחים שבתוקף. כל מי שפועל על סמך הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד. הנני מנהל תיקים בתטא 1 (רישיון מספר 4786). אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים. בועז אילון, תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ, עמק רפאים 7 ירושלים. טל’ – 02-6251213