Skip link

תחזית שבועית ל-1 ביולי 2007

Facebook

תטא 1 השקעות וניירות ערך בעמ

1-7-2007

תחזית על שערי מטח, מניות והשקעות אחרות

שלום ללקוחותינו, ולמתעניינים אחרים.

באדיבות תוכנת בורסהגרף מצורפים לעיונכם הגרפים של הנכסים

דולר יורו בעולם שער אחרון: 1.353 

השבוע המשיך הדולר להחלש כנגד היורו.

התחזית שלנו היא שהדולר צפוי להיחלש חזרה כך ששער החליפין יחצה את רמת ה-1.37ויגיע ל-1.4תוך כמה חודשים.

מעוף מחיר אחרון: 1112.92

מדד המעוף נמצא במנוחה כבר חודש וחצי. עדיין אין סימנים לכך שהמגמה ארוכת הטווח השתנתה ואנחנו מניחים שזה רק עניין של זמן עד שהמעוף יחצה את רמת ה-1140וימשיך מעלה.

בטווח הקצר יותר הסבירות לירידה הולכת וגדלה. אם וכאשר יפרוץ מדד המעוף את רמת ה-1100מטה, יהווה האירוע איתות ליציאה לתיקון שצפוי להחזיר את מדד המעוף ל-1040לפני המשך עליה.

הפוזיציה שלנו לכל 300 אלשח כוללת את האופציות הבאות:

(יולי 3P(1060-

(יולי 3C(1160-

אנו בעצם ללא פוזיציה ומחכים שמדד המעוף ידריך אותנו בנוגע להמשך.

שער הדולר שקל שער אחרון: 4.2192

התנהגות הדולר עדיין אינה ברורה. אנחנו מעדיפים שלא לכתוב תחזית על שער הדולר שקל גם השבוע ולחזור ולכתוב כאשר התנהגות המחיר תספק לנו רמזים באשר לעתיד.

נאסדק מדד אחרון: 2589

עדיין אין סימני חולשה והנאסדק צפוי להמשיך במסעו צפונה.

הגעת הנאסדק ל-2680עשויה להתעכב שבוע או שבועיים מעבר לסוף יוני שהוא הזמן שצייננו בתחזיות האחרונות.

ירידה אל מתחת ל-2535(שלא אמורה להתרחש) תגדיל בהרבה את הסיכויים ליציאת הנאסדק לתיקון שיכול להוריד את מדד מניות הטכנולוגיה עד 2400.

הכותבים ו/או לקוחותיהם עשויים להחזיק פוזיציות בנכסים הנל. כל מי שפועל על סמך התחזית הנל עושה זאת על אחריותו בלבד.