Skip link

תחזית שבועית ל-11 במרץ 2007

Facebook

תטא 1 השקעות וניירות ערך בעמ

11-3-2007

תחזית על שערי מטח, מניות והשקעות אחרות

שלום ללקוחותינו, ולמתעניינים אחרים.

באדיבות תוכנת בורסהגרף מצורפים לעיונכם הגרפים של הנכסים

מעוף מחיר אחרון: 966.27

כנראה שיצאנו לתיקון מטה שכן תיקון קל היה אמור להיעצר ב-975 נקודות.

מדד המעוף צפוי לרדת עד 910-920נקודות ואולי אף נמוך מרמה זו לפני המשך עליה.

למרות הירידות הצפויות, בטווח המידי של הימים הקרובים הסיכויים נוטים מעלה, מדד המעוף צפוי לעלות עד 980-990לפני המשך ירידה.

בקצרה, עליה עד 980 אחכ ירידה עד 920 ובסוף התיקון המשך עליות ופריצה של רמת ה-1000.

הפוזיציה שלנו לכל 270 אלשח כוללת את האופציות הבאות:

(מרץ 3C(1000-

(מרץ 3C(910-

דולר יורו בעולם שער אחרון: 1.311

שער הדולר יורו מתנהג בינתיים על פי התחזית. השבוע נטה שער החליפין הסחיר בעולם לירידות כאשר הוא נתמך ברמת 1.311. היעד שלנו הוא 1.37בתוך שלושה חודשים. אך ירידה אל מתחת ל-1.311שלא אמורה להתרחש, תקטין את הסבירות להתרחשות התחזית בטווח הזמן להגעה ליעד של 1.37.

בחלק מהנכסים המנוהלים על ידנו אנחנו בפוזיציה שתרוויח מהתחזקות היורו כנגד הדולר.

שער הדולר שקל שער אחרון: 4.1978 

יש סימנים ראשוניים להיפוך של המגמה ולהתחזקות של שער הדולר אולם הם עדיין אינם משמעותיים. אנו נשארים שליליים על הדולר ומצפים לירידות עד 4.1.

נאסדק מדד אחרון: 2388

כנראה שהתיקון המשמעותי יצא לדרך. הנסדק צפוי להמשיך ולרדת עד 2220-2240נקודות לפני שיחזור לעלות. גם במדד הנאסדק יש אפשרות מאוד סבירה לעליות בטווח המידי לפני המשך ירידה.

הכותבים ו/או לקוחותיהם עשויים להחזיק פוזיציות בנכסים הנל.