Skip link

תחזית שבועית ל 11 בנובמבר 2007

Facebook

תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ

11-11-2007

תחזית על שערי מט”ח, מניות והשקעות אחרות

שלום ללקוחותינו, ולמתעניינים אחרים.

 

 

מעוף מחיר אחרון: 1220.4

תמיד קשה לנחש את נקודת השיא  בזמן עליות ואת השפל בזמן ירידה. התנהגות השווקים מרמזת על תיקון עמוק שצפוי לנו בחודש הקרוב ובמהלכו צפוי המעוף להגיע חזרה ל-1130 נקודות בתוך חודש וחצי.

מגמה ארוכת טווח– עדיין אין סימנים לשינוי המגמה ארוכת הטווח ועל כן אנו עדיין מניחים כי לאחר סיום התיקון, אם אכן יתרחש על פי התחזית, יחזור המעוף לעלות.

יחד עם זאת בבחינת מחזוריות השווקים נראה כי אנו קרובים לסיום העליות בטווח של חודשים ולא רחוק היום בו יתהפך השוק ועודף המוכרים יגרום למדד המעוף לרדת במשך תקופה של כשנתיים בהם נהיה עדים לירידה מצטברת של עשרות אחוזים.

הפוזיציה שלנו לכל 350 אלש”ח כוללת את האופציות הבאות:

(נובמבר 3P(1160-

(נובמבר -3C(1260

זוהי פוזיציה שאין לה חשיפה לשינויים קלים במדד המעוף.

 

שער הדולר שקל שער אחרון: 3.9248

אפשר לומר בבטחון יחסי שהדולר צפוי להמשיך מטה. חיכינו בסבלנות יותר משבועיים כדי לראות אם מדובר בהפרעה זמנית או לא וכעת נוטים הסיכויים בברור מטה.

גם ירידת שערי המניות שמלווה לעיתים קרובות להתחזקות הדולר לא סייעה הפעם להתחזקות הדולר.

תיקון מעלה עשוי להחזיר את הדולר ל-4 ולתקופה קצרה אפילו לחצות אל מעל שער-4.

היעד שאנו מציבים הוא 3.85 בתוך חדשיים.

 

נאסדק  מדד אחרון: 2630

עליית הנאסדק נעצרה ב-2861 והנאסדק יצא לתיקון שצפוי להמשך עד 2500 ואולי גם מעבר לזה. הירידות החדות ביומיים האחרונים מרמזות על תיקון עמוק במיוחד. עליות שערים אפשריות יכולות להחזיר את הנאסדק ל-2730 לפני המשך ירידה.

 

דולר יורו בעולם  שער אחרון: 1.467

היורו המשיך להתחזק גם השבוע. בדיקת המחזוריות הרגילה מרמזת שאנחנו קורבים לתיקון בקרוב אבל בהתנהגות בפועל אין סימני חולשה של היורו כך שאין להוציא מכלל אפשרות שגל ההתחזקות היורו הנוכחי יהיה ארוך יותר ממה שהורגלנו גם מבחינת הזמן וגם מבחינת גודל השינוי.

בשלב זה אנחנו מעדיפים שלא לתת תחזית על הצפוי. כי להערכתנו כרגע , ללא מידע נוסף קיימת סבירות זהה להמשך התחזקות היורו כמו להחלשותו.

 

הכותבים ו/או לקוחותיהם עשויים להחזיק פוזיציות בנכסים הנ”ל. כל מי שפועל על סמך התחזית הנ”ל עושה זאת על אחריותו בלבד.