Skip link

תחזית שבועית ל-15 ביולי 2007

Facebook

תטא 1 השקעות וניירות ערך בעמ

15-7-2007

תחזית על שערי מטח, מניות והשקעות אחרות

שלום ללקוחותינו, ולמתעניינים אחרים.

באדיבות תוכנת בורסהגרף מצורפים לעיונכם הגרפים של הנכסים

מעוף מחיר אחרון: 1148.55

השבוע התבסס המעוף מעל1140. עובדה זו מחזקת את ההשערה שצפוי זינוק ושהמעוף צפוי להגיע ל-1190-1200 בתוך שלושה שבועות.

הפוזיציה שלנו לכל 300 אלשח כוללת את האופציות הבאות:

(יולי 3P(1090-

(יולי 3P(1100-

(יולי 6C(1190-

(יולי 3C(1180-

(אוגוסט 3C(1080-

(אוגוסט 15C(1170

הפוזיציה שלנו תרוויח אם מדד המעוף יעלה.

דולר יורו בעולם שער אחרון: 1.379 

היורו ממשיך להתחזק כפי שצפנו. והוא צפוי להמשיך עד1.4. התחזקות הדולר, כתיקון במגמה העולה, יכולה להתרחש עד 1.347 שזו נקודת הכניסה האידיאלית למי שנמצא בחוץ ומחכה להזדמנות לרכוש יורו.

שער הדולר שקל שער אחרון: 4.275

עדיין אין מספיק מידע איתו אפשר להעריך בסבירות גבוהה כיצד יתנהג הדולר.

המגמה הראשית היא החלשות של הדולר וזה לכשעצמו מגדיל את סיכויי הירידה חזרה ל-4שח לדולר.

בטווח הקצר אנחנו עדים להתחזקות מהירה וחדה של הדולר שעשויה להמשך אפילו כתיקון במגמה היורדת עד 4.4.

נאסדק מדד אחרון: 2707

עדיין אין סימני חולשה והנאסדק צפוי להמשיך במסעו צפונה.

השבוע חצה הנאסדק את רמת ה-2700 ועדיין אין סימני חולשה כלשהן.

התחזקות הנאסדק צפויה להמשך עד 2900 ללא תיקון משמעותי.

ירידה אל מתחת ל-2535(שלא אמורה להתרחש) תגדיל בהרבה את הסיכויים ליציאת הנאסדק לתיקון שיכול להוריד את מדד מניות הטכנולוגיה עד 2400.

הכותבים ו/או לקוחותיהם עשויים להחזיק פוזיציות בנכסים הנל. כל מי שפועל על סמך התחזית הנל עושה זאת על אחריותו בלבד.