Skip link

תחזית שבועית ל 16 במרץ 2008

Facebook

תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ

 16-3-2008

תחזית על שערי מט”ח, מניות והשקעות אחרות

שלום ללקוחותינו, ולמתעניינים אחרים.

 

 

מעוף, מחיר אחרון: 1024.56

בתחזית משבוע שעבר כתבתי כי עליה מעל 1070 אינה סבירה ואכן מדד המעוף הגיע בדיוק לשם וחזר לרדת. מדד המעוף בדרכו מטה וכנראה שנגיע ליעד המחיר של 1000 עד סוף מרץ. עלייה אפשרית של המעוף יכולה להגיע ל-1050 לכל היותר אבל לא סביר שתתרחש לפני ההגעה ליעד.

 

שער הדולר שקל, מחיר אחרון: 3.4674

כפי שהערכתי בשבוע שעבר התחדשה החלשות הדולר אבל עוצמת ירידת הדולר הפתיעה גם אותי.

התערבות בנק ישראל בהודעתו על רכישת דולרים גרמה לעליית שער הדולר לאחר שקרס השבוע ל-3.4 אבל ניסיון העבר בהתערבות של בנקים מרכזיים הוא שבסופו של דבר כוחות השוק חזקים יותר.

גם הרמזים על הורדת ריבית שקלית, שמטרתם לחזק את שער הדולר, יכולים לחזק אותו לטווח קצר בלבד. הסיבה לכך היא שכל הורדת ריבית היום(בארץ ובעולם) תגרור האצת האינפלציה שכבר מתחילה להיות גבוהה בגלל עליית מחירי האנרגיה והסחורות, כך שבעתיד ייאלצו הבנקים המרכזיים להעלות יותר את הריבית כדי להוריד חזרה את האינפלציה.

השוק “מריח” כבר את התרחיש הזה ומתוך הבנה שהורדת הריבית זמנית בלבד מתעלמים שווקי המניות והמטבעות מהשינויים בריבית

שער הדולר צפוי להמשיך ולרדת. תתכן התייצבות או המשך עלייה זמנית אבל לא אתפלא אם שער הדולר יפגוש את שער 3.2

 

נאסדק, מדד אחרון: 2212

בשבועיים הקרובים צפוי להמשיך הנאסדק בירידתו. יעד המחיר הבא הוא 2100 נקודות והוא צפוי להתקבל בחודש הקרוב.עליית מחיר אפשרית עשויה להביא את המדד עד-2300 נקודות אך לא מעבר לכך.

 

דולר יורו בעולם, שער אחרון: 1.567

היורו המשיך השבוע להתחזק עוד. להערכתי ההתחזקות תמשך והיורו צפוי להגיע עד 1.6- 1.65 בתוך חודש וחצי

כל מהלך עליות כולל גם תיקונים. התחזקות אפשרית של הדולר עשויה להיות מהירה ולהחזיר את הדולר יורו ל-1.5לפני המשך התחזקות היורו עד היעד.

מעוף –תחזית לטווח ארוך: עד לתקופה שבין אוקטובר 2009 למאי 2010 צפוי המעוף לרדת עד 700-650 נקודות.

נאסדק –תחזית לטווח ארוך: עד לתקופה שבין אוקטובר 2009 למאי 2010 צפוי הנאסדק לרדת עד 1600-1800נקודות.

הכותבים ו/או לקוחותיהם עשויים להחזיק פוזיציות בנכסים הנ”ל. כל מי שפועל על סמך התחזית הנ”ל עושה זאת על אחריותו בלבד.