Skip link

תחזית שבועית ל-18 במרץ 2007

Facebook

תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ

18-3-2007

 תחזית על שערי מט”ח, מניות והשקעות אחרות

 שלום ללקוחותינו, ולמתעניינים אחרים.

 באדיבות תוכנת בורסהגרף מצורפים לעיונכם הגרפים של הנכסים

מעוף מחיר אחרון: 952.78

מדד המעוף צפוי לרדת עד 910-920 נקודות ואולי אף נמוך מרמה זו לפני המשך עליה. הפעם עלייה אפשרית, אם תתרחש צפויה להיעצר ברמת ה-975 נקודות לכל היותר. עדיין אין שינוי בהערכות ארוכות הטווח. בסוף התיקון צפויות המשך עליות ופריצה של רמת ה-1000. הפוזיציה שלנו לכל 285 אלש”ח כוללת את האופציות הבאות

-3C(1000 מרץ)

-3P(910 מרץ)

 

דולר יורו בעולם שער אחרון: 1.331 

שער הדולר יורו מתנהג בינתיים על פי התחזית והשבוע התחזק היורו בצורה משמעותית. היעד שלנו הוא 1.37 בתוך שלושה חודשים. אך ירידה אל מתחת ל-1.311 שלא אמורה להתרחש, תקטין את הסבירות להתרחשות התחזית בטווח הזמן להגעה ליעד

שער הדולר שקל שער אחרון: 4.2082 

יש סימנים ראשוניים להיפוך של המגמה ולהתחזקות של שער הדולר אולם הם עדיין אינם משמעותיים. אנו נשארים שליליים על הדולר ומצפים לירידות עד 4.1 בשלב הראשון.

 נאסד”ק מדד אחרון: 2373

 

כנראה שהתיקון המשמעותי יצא לדרך. הנסדק צפוי להמשיך ולרדת עד 2220-2240נקודות לפני שיחזור לעלות. בדומה למעוף אין סימנים להיפוך המגמה ארוכת הטווח ובתום התיקון, אם אכן יתרחש צפוי הנאסדק לעלות אל מעל רמת ה-2500 ולשבור שיא נוסף. הכותבים ו/או לקוחותיהם עשויים להחזיק פוזיציות בנכסים הנ”ל.