Skip link

תחזית שבועית ל 18 בנובמבר 2007

Facebook

תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ

18-11-2007

תחזית על שערי מט”ח, מניות והשקעות אחרות

 

שלום ללקוחותינו, ולמתעניינים אחרים.

 

 

מעוף מחיר אחרון: 1199.79

למרות שבסיכום שבועי מדדי המניות לא השתנו בהרבה השווקים היו מאוד תנודתיים והסיכויים עדייןם נוטים מטה.

המשך הירידה הצפויה בחודש הקרוב צפויה להוריד את המעוף ל-1130-1170 נקודות.

עלייה אפשרית צפויה להיעצר ב-1210-1215 נקודות.

מגמה ארוכת טווח– עדיין אין סימנים לשינוי המגמה ארוכת הטווח ועל כן אנו עדיין מניחים כי לאחר סיום התיקון, אם אכן ייתרחש על פי התחזית, יחזור המעוף לעלות.

יחד עם זאת בבחינת מחזוריות השווקים נראה כי אנו קרובים לסיום העליות בטווח של חודשים ולא רחוק היום בו יתהפך השוק ועודף המוכרים יגרום למדד המעוף לרדת במשך תקופה של כשנתיים בהם נהיה עדים לירידה מצטברת של עשרות אחוזים.

הפוזיציה שלנו לכל 350 אלש”ח כוללת את האופציות הבאות:

(דצמבר 3P(1279-

(דצמבר 5P(1160

(נובמבר 3P(1150-

(נובמבר -3C(1260

(נובמבר -3C(1270

זוהי פוזיציה שתרוויח מירידה של מדד המעוף.

 

שער הדולר שקל שער אחרון: 3.9344

אפשר לומר בביטחון יחסי שהדולר צפוי להמשיך מטה.

תיקון מעלה עשוי להחזיר את הדולר ל-4 ולתקופה קצרה אפילו לחצות אל מעל שער-4.

היעד שאנו מציבים הוא 3.85 בתוך חודש וחצי.

 

נאסדק  מדד אחרון: 2636

עליית הנאסדק נעצרה ב-2861 והנאסדק יצא לתיקון שצפוי להמשך עד 2500 ואולי גם מעבר לזה. עליות שערים אפשריות יכולות להחזיר את הנאסדק ל-2730 לפני המשך ירידה.

 

דולר יורו בעולם  שער אחרון: 1.465

היורו המשיך להתחזק גם השבוע. בדיקת המחזוריות הרגילה מרמזת שאנחנו קורבים לתיקון בקרוב אבל בהתנהגות בפועל אין סימני חולשה של היורו כך שאין להוציא מכלל אפשרות שגל ההתחזקות היורו הנוכחי יהיה ארוך יותר ממה שהורגלנו גם מבחינת הזמן וגם מבחינת גודל השינוי.

אם ירד שער היורו ל-1.455 כי אז נראה צפויה המשך ירידה עד 1.43 לפני שהיורו יחזור להתחזק.

לעומת זאת, חצייה נוספת של רמת ה-1.47 תאותת על התחזקות עד 1.49-1.5.

כדאי להמתין ולראות כיצד מתנהג שער החליפין כדי שינחה אותנו טוב יותר באשר לצפוי.

 

הכותבים ו/או לקוחותיהם עשויים להחזיק פוזיציות בנכסים הנ”ל. כל מי שפועל על סמך התחזית הנ”ל עושה זאת על אחריותו בלבד.