Skip link

תחזית שבועית ל 2 במרץ 2008

Facebook

תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ

 2-3-2008

תחזית על שערי מט”ח, מניות והשקעות אחרות

שלום ללקוחותינו, ולמתעניינים אחרים.

 

 

מעוף מחיר אחרון: 1109.96

מדד המעוף הסתפק בעליה עד 1132.5 ואפילו לא הגיע לרמה  המקסימאלית שצפיתי שיכול להגיע ב-1160-1140נקודות. נראה כי התיקון הסתיים והמעוף החל בירידה שתביא אותו לרמה של 1000 נקודות בתוך חודש.

תחזית לטווח ארוך: עד לתקופה שבין אוקטובר 2009 למאי 2010 צפוי המעוף לרדת עד 700-650 נקודות.

הפוזיציה שלנו בחלק מההשקעות כוללת את הפוזיציה הבאה:

(מרץ -50C(1180

(מרץ -50P(1170

(אפריל -40P(1170

(אפריל 200P(1070

הפוזיציה תרוויח מירידות. אצל לקוחותנו ההשקעה גם כן תרוויח מירידות אבל אנחנו באמצע בניית אסטרטגיה דומה לרשומה לעיל.

 

שער הדולר שקל שער אחרון: 3.6384

ירידת הריבית בארץ גרמה להתחזקות הדולר בארץ למרות שבעולם נחלש הדולר באופן משמעותי. צריך לזכור כי כאשר קורים דברים שמשפיעים בכיוון הפוך למגמה, השפעתם זמנית או מינורית או גם וגם כך שמבחינתי התחזקות הדולר צפויה לחלוף במהרה.

אם יחצה הדולר את רמת ה-3.65 תמשך התחזקות הדולר עד 3.75. אם לא יחצה הדולר את הרמה הזו אנחנו צפויים לראות את שער החליפין ב-3.5 בתוך חודש.

נאסדק  מדד אחרון: 2272

 

גם מדד הנאסדק הסתפק בעליה עד 2420 ולא הגיע לקצה התחזית שעמדה על 2500 נקודות. בסוף השבוע יצא הנאסדק לתיקון שיחזיר אותו ל-2100 בתוך חודש.

 

דולר יורו בעולם  שער אחרון: 1.519

השבוע פרץ היורו את רמת ה-1.5 דולר ליורו. פריצה זו צפויה לגרור אחריה התחזקות משמעותית של היורו בתוך זמן קצר. שער היורו דולר צפוי להגיע ל- 1.65-1.6 בתוך חודשיים.(זוהי תנודה של 10% בהפרשי השער של שני המטבעות הסחירים בעולם).

התחזקות הדולר צפויה להעצר ב-1.49 דולר ליורו.

הכותבים ו/או לקוחותיהם עשויים להחזיק פוזיציות בנכסים הנ”ל. כל מי שפועל על סמך התחזית הנ”ל עושה זאת על אחריותו בלבד.