Skip link

תחזית שבועית ל- 22 ביולי 2007

Facebook

תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ

22-7-2007

תחזית על שערי מט”ח, מניות והשקעות אחרות

שלום ללקוחותינו, ולמתעניינים אחרים.

 

 

מעוף מחיר אחרון: 1161.21

למרות העליות המעוף אינו מתנהג בעצמה שצפינו. נראה שהגעה ל-1200 תיקח כמה שבועות וקיימת סבירות גבוהה לכך שהמעוף ירד במקצת, עד לרמה של 1140 נקודות לפני שימשיך במסע העלייה הצפוי.

הפוזיציה שלנו לכל 300 אלש”ח כוללת את האופציות הבאות:

(יולי  3P(1150

(יולי  6P(1130-

(יולי  3P(1100-

(יולי  3C(1150

(יולי  3C(1170-

(יולי  6C(1190-

(יולי  3C(1180-

(אוגוסט  3C(1080-

(אוגוסט  15C(1170

הפוזיציה שלנו תרוויח אם מדד המעוף יעלה.

דולר יורו בעולם  שער אחרון: 1.382

היורו ממשיך להתחזק כפי שצפנו. והוא צפוי להמשיך עד1.4. התחזקות הדולר, כתיקון במגמה העולה, יכולה להתרחש עד 1.347 שזו נקודת הכניסה האידיאלית למי שנמצא בחוץ ומחכה להזדמנות לרכוש יורו. הסבירות לתיקון עד 1.347 קטנה באופן יחסי, על כן ירידה ל-1.364 יכולה גם כן לספק נקודת כניסה טובה מספיק.

 

שער הדולר שקל שער אחרון: 4.2246

הסימנים להמשך החלשות של הדולר כנגד השקל מתחזקים.

לא נותר לנו אלא להעריך כי תוך תקופה לא ארוכה של חודשיים לכל היותר נראה את שער החליפין שקל דולר פוגש שוב את רמת ה-4 ₪ לדולר.

 

נאסד”ק  מדד אחרון: 2688

הנאסדק יצא לתיקון קטן שצפוי להוריד את מדד מניות הטכנולוגיה עד 1620 נקודות לפני המשך עליה.

ירידה אל מתחת ל-2535 (שלא אמורה להתרחש) תגדיל בהרבה את הסיכויים ליציאת הנאסדק לתיקון שיכול להוריד את מדד מניות הטכנולוגיה עד 2400.

הכותבים ו/או לקוחותיהם עשויים להחזיק פוזיציות בנכסים הנ”ל. כל מי שפועל על סמך התחזית הנ”ל עושה זאת על אחריותו בלבד.