Skip link

תחזית שבועית ל 23 בדצמבר 2007

Facebook

תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ 

23-12-2007

תחזית על שערי מט”ח, מניות והשקעות אחרות

שלום ללקוחותינו, ולמתעניינים אחרים.

 

 

מעוף מחיר אחרון: 1198.73

העליות בנאסדק בסוף השבוע מרמזות על עליות חדות יחסית במדד המעוף ביום המסחר הראשון של השבוע אבל המשך השבוע אינו ברור. התנהגות המעוף השבוע תיתן לנו מידע רב לגבי ההמשך. בכל התחזיות של התקופה האחרונה כתבנו שאנחנו עירניים לקראת היפוך המגמה ארוכת הטווח במניות. ההנחה שלנו היא שעד שלא נראה בבירור התנהגות מחיר המצביעה על היפוך הכיוון אנחנו מניחים שהמגמה לא השתנתה ושהמעוף צפוי לשבור שיא נוסף בדרך אל ה-1300 נקודות.(השיא האחרון היה ב-1250 נקודות).

השבוע האחרון סיפק שתי נורות אזהרה ראשוניות, שאינן עולות בקנה אחד עם מגמה עולה.

הראשון הוא שנוצר שיא נמוך יותר כאשר המעוף הגיע רק ל-1235 נקודות, והשני שהמעוף ירד אל מתחת ל-1200נקודות.

לפיכך נותר לנו להמתין עם התנהגות המעוף שתנחה אותנו. עליה אל מעל 1235 נקודות תתן לנו אישור לכך שהמגמה לא השתנתה ושיש לצפות לעליית שיא נוסף ול-1300 נקודות.

אם המגמה ארוכת הטווח השתנתה יעצרו העליות ב-1220-1230 נקודות והמעוף יחזור לרדת. ירידת המעוף אל מתחת ל-1160 תגרום לכך שנשנה את התחזית ארוכת הטווח מכיוון שקיבלנו מספיק אישורים להניח שבשוק יש יותר מוכרים מאשר קונים.

הפוזיציה שלנו לכל 350 אלש”ח כוללת את האופציות הבאות:

(ינואר -3P(1250

(ינואר 12P(1150

(דצמבר 3P(1180

(דצמבר -12P(1150

(דצמבר -3P(1140

(דצמבר -3C(1120

(דצמבר 6C(1190

(דצמבר -3C(1210

(דצמבר -3C(1220

הפוזיציה שלנו תרוויח הרבה מאוד אם עד הפקיעה ירד המעוף ל-1150 נקודות אך לאור התנהגות הנאסדק בסוף השבוע הסיכויים לתרחיש זה נמוכים. רווח קטן יושג אם הפקיעה תהייה ב-1210-1220 נקודות. פקיעה ב-1190תותיר אותנו עם הפסד. על פי תוכנית המסחר שלנו אנחנו נישאר בשבוע הקרוב שליליים על השוק בפוזיציה העיקרית שלנו.

 

שער הדולר שקל שער אחרון: 3.9064

אפשר לומר בבטחון יחסי שהדולר צפוי להמשיך מטה.

בכל התחזיות האחרונות כתבנו כי עליית שער הדולר אפשרית עד לרמה של 4 ולזמן קצר גם מעל 4 וכך היה. הדולר חצה את רמת ה-4 ליומיים בלבד לפני שחזר להחלש.

היעד שאנו מציבים הוא  3.5 ₪ לדולר בתוך חצי שנה.

 

נאסדק  מדד אחרון: 2690

הסיכויים נוטים מעלה מתוך הנחה שהמגמה ארוכת הטווח לא השתנתה. במהלך העלייה צפוי הנאסדק להעצר באופן זמני ברמת ה-2800 נקודות ולאחר מנוחה להמשיך עד 2900 ויותר.

אם המגמה ארוכת הטווח השתנתה, תעצור מגמת העלייה ב-2700-2730 (הרמה בה היה מדד הנאסדק בשבוע שעבר) והנאסדק יחזור לרדת  אל מתחת ל-2540. אבל עד שלא נקבל אישורים לכך שהמגמה ארוכת הטווח השתנתה אנו מניחים שהכיוון הכללי הוא מעלה, וקובעים יעד של  2900 נקודות.

 

דולר יורו בעולם  שער אחרון: 1.436

בתחזיות מהשבועות האחרונים כתבנו שעליית היורו צפויה להיעצר זמנית וצפוי תיקון והתחזקות הדולר עד 1.43. השבוע הגיע היורו עד 1.431 אבל עדיין אין סימנים להתחלת התחזקות היורו ולכן בשבוע הקרוב הסיכויים נוטים להמשך התחזקות הדולר. למרות זאת, די ברור שאנחנו לקראת סיום התיקון וחידוש התחזקות היורו לקראת רמות גבוהות מ-1.5 דולר ליורו.

מגמה ארוכת טווח– כאשר תסתיים מגמת התחזקות היורו תחל תקופה ארוכה של התחזקות הדולר. מחזורי המגמות ארוכות הטווח במטבעות הם 5-10 שנים כאשר היורו מתחזק כנגד הדולר כבר 6 שנים. לפיכך יש עדיין מקום להמשך התחזקות היורו ועד שלא נראה סימנים בהתנהגות המחיר שירמזו על היפוך הכיוון, נמשיך לצפות להתחזקות היורו.

 

הכותבים ו/או לקוחותיהם עשויים להחזיק פוזיציות בנכסים הנ”ל. כל מי שפועל על סמך התחזית הנ”ל עושה זאת על אחריותו בלבד.