Skip link

תחזית שבועית ל 23 במרץ 2008

Facebook

תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ

 23-3-2008

תחזית על שערי מט”ח, מניות והשקעות אחרות

שלום ללקוחותינו, ולמתעניינים אחרים.

 

 

מעוף, מחיר אחרון: 993.22

המעוף החל בתקופת עליות שצפויה להחזיר את ת”א 25 ל-1050 נקודות בשבועיים הקרובים. אסור להתבלבל ולחשוב שכבר הרע ביותר מאחורינו, אם התחזית שלי נכונה, העליות הללו זמניות לפני שיתחדשו הירידות שיביאו את המעוף ל-900 נקודות תוך חודשיים.

 

שער הדולר שקל, מחיר אחרון: 3.4674

הדולר החל להתחזק באופן זמני. כנראה שהתחזקות הדולר תמשך עד 3.6 לפני שיחזור להחלש.

גם הרמזים על הורדת ריבית שקלית, שמטרתם לחזק את שער הדולר, יכולים לחזק אותו לטווח קצר בלבד. הסיבה לכך היא שכל הורדת ריבית היום(בארץ ובעולם) תגרור האצת האינפלציה שכבר מתחילה להיות גבוהה בגלל עליית מחירי האנרגיה והסחורות, כך שבעתיד ייאלצו הבנקים המרכזיים להעלות יותר את הריבית כדי להוריד חזרה את האינפלציה.

השוק “מריח” כבר את התרחיש הזה ומתוך הבנה שהורדת הריבית זמנית בלבד מתעלמים שווקי המניות והמטבעות מהשינויים בריבית

בטווח הבינוני שער הדולר צפוי להמשיך ולרדת. תתכן התייצבות או המשך עלייה זמנית אבל לא אתפלא אם שער הדולר יפגוש את שער 3.2

 

נאסדק, מדד אחרון: 2212

מבנה הגרף מצביע על סיכויים טובים להתחזקות הנאסדק בטווח הקצר. התיקון הצפוי אמור להעצר בטווח של2400-2500 נקודות. לאחר הסיום, אם אכן יתרחש, צפוי הנאסדק להמשיך בדרכו מטה. יעד המחיר הבא הוא 2000נקודות עד סוף מאי.

 

דולר יורו בעולם, שער אחרון: 1.567

היורו התקרב מאוד ליעד המחיר של 1.6 לפני שנחלש לרמתו היום. במהלך חודש וחצי של התחזקותו היינו עדים לתנועה של 10% בשער החליפין כאשר היורו התחזק מ-1.444 עד ל-1.59. התחזקות הדולר בטווח הקצר צפויה להמשך עד 1.5 לפני שיחזור היורו להתחזק.

דולר ₪/דולר יורו –תחזית לטווח ארוך: החלשות הדולר נמשכת כבר שבע שנים שבמהלכן התחזק היורו מ-0.825עד 1.59. עדיין אין סימנים להיפוך הכיוון אבל צריך לזכור שמחזורי מחיר במטבעות נעים בטווח של 5-10 שנים ושאנו לקראת סיום החלשות הדולר בטווח של השנתיים הקרובות. עדיין לא רואים סימנים להתחלת התחזקות ארוכת טווח של הדולר. כל מה שאני טוען הוא שצריך להיות ערניים להיפוך.

מעוף –תחזית לטווח ארוך: עד לתקופה שבין אוקטובר 2009 למאי 2010 צפוי המעוף לרדת עד 700-650 נקודות.

נאסדק –תחזית לטווח ארוך: עד לתקופה שבין אוקטובר 2009 למאי 2010 צפוי הנאסדק לרדת עד 1600-1800נקודות.

הכותבים ו/או לקוחותיהם עשויים להחזיק פוזיציות בנכסים הנ”ל. כל מי שפועל על סמך התחזית הנ”ל עושה זאת על אחריותו בלבד.