Skip link

תחזית שבועית ל-24 ביוני 2007

Facebook

תטא 1 השקעות וניירות ערך בעמ

24-6-2007

תחזית על שערי מטח, מניות והשקעות אחרות

שלום ללקוחותינו, ולמתעניינים אחרים.

באדיבות תוכנת בורסהגרף מצורפים לעיונכם הגרפים של הנכסים

דולר יורו בעולם שער אחרון: 1.347 

היורו נעצר בינתיים ב-1.33 וכנראה שהחלה מגמת התחזקות היורו עליה כתבנו בכל התחזיות האחרונות.

התחזית שלנו היא שהדולר צפוי להיחלש חזרה כך ששער החליפין יחצה את רמת ה-1.37ויגיע ל-1.4תוך כמה חודשים.

העובדה שבסוף אפריל היורו לא הצליח להתחזק אל מעל 1.37יכולה להיות סימן ראשון להיפוך המגמה ארוכת הטווח. עדיין רוב הסימנים נוטים בבירור לכיוון המשך התחזקות של היורו והעובדה שהיורו נעצר בדיוק ברמה הגבוהה מתחילת 2005 יכולה להיות סימן ראשון בלבד להיפוך הכיוון. כמובן שעד שלא נראה סימנים נוספים שירמזו על שינוי אנו עדיין מניחים כי בטווח הבינוני והארוך צפוי היורו להמשיך ולהתחזק.

מעוף מחיר אחרון: 1119.1

נראה שמגמת העליה לא השתנתה. המבחן הוא פריצת רמת ה-1140 שכן במגמת עליה צפוי להשבר שיא נוסף במדד המעוף.

אנו מעריכים כי המעוף סיים את התיקון והוא בדרכו מעלה לקראת שבירת שיא נוסף לקראת רמת ה-1160-1170בתוך חודש.

הפוזיציה שלנו לכל 300 אלשח כוללת את האופציות הבאות:

(יוני 3P(1110

(יוני 6P(1090-

(יוני 3P(1080-

(יוני 3C(1120

(יוני 9C(1140-

(יוני 3C(1170-

(יולי 3C(1080-

(יולי 12C(1170

הפוזיציה העיקרית שלנו (ליולי) תרוויח אם מדד המעוף יעלה.

שער הדולר שקל שער אחרון: 4.2192

התנהגות הדולר אינה ברורה. אנחנו מעדיפים שלא לכתוב תחזית על שער הדולר שקל השבוע ולחזור ולכתוב כאשר התנהגות המחיר תספק לנו רמזים באשר לעתיד.

נאסדק מדד אחרון: 2589

עדיין אין סימני חולשה והנאסדק צפוי להמשיך במסעו צפונה.

הגעת הנאסדק ל-2680עשויה להתעכב שבוע או שבועיים מעבר לסוף יוני שהוא הזמן שצייננו בתחזיות האחרונות.

ירידה אל מתחת ל-2535(שלא אמורה להתרחש) תגדיל בהרבה את הסיכויים ליציאת הנאסדק לתיקון שיכול להוריד את מדד מניות הטכנולוגיה עד 2400.

הכותבים ו/או לקוחותיהם עשויים להחזיק פוזיציות בנכסים הנל. כל מי שפועל על סמך התחזית הנל עושה זאת על אחריותו בלבד.