Skip link

תחזית שבועית ל 24 בפברואר 2008

Facebook

תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ

   24-2-2008

תחזית על שערי מט”ח, מניות והשקעות אחרות

שלום ללקוחותינו, ולמתעניינים אחרים.

 

מעוף מחיר אחרון: 1102.15

העליות במדד המעוף מתרחשות כצפוי ואני עדיין מחזיק בתחזית שהמעוף ימשיך לעלות בטווח הקצר עד רמה של-1160-1140 נקודות. לאחר הגעה ליעד צפויות להתחדש הירידות ומדד המעוף ירד עד 1000 בתוך שלושה חודשים.

תחזית לטווח ארוך: עד לתקופה שבין אוקטובר 2009 למאי 2010 צפוי המעוף לרדת עד 700-650 נקודות.

הפוזיציה שלנו לכל 350 אלש”ח כוללת את האופציות הבאות:

(פברואר -3C(1140

(פברואר -6C(1130

(פברואר 3C(1100

(פברואר 3P(1100

(פברואר -6P(1070

(פברואר -3P(1050

אנו כרגע עם פוזיציה לפקיעה בלבד שצפויה ביום חמישי. בפוזציה העיקרית שלנו אנו נמצאים בעמדת המתנה לסיום העליות כדי לפתוח פוזיציה שתרוויח מירידות.

 

שער הדולר שקל שער אחרון: 3.5786

בכל התחזיות האחרונות כתבתי שלאחר הגעה ל-3.5 צפויה ירידת הדולר להעצר באופן זמני

אולם התנהגות שער הדולר מרמזת על המשך ירידות ואפילו ירידות חדות כך שאני נאלץ לשנות את התחזית שלי ולקבוע יעד נמוך מ-3.5 ללא עצירה משמעותית.

הירידה החדה הצפויה בשער הדולר תלויה בפריצה של היורו את רמת ה-1.5. כאשר תתרחש פריצה זו צפוי שער הדולר לרדת אל מתחת ל-3.5 ולהגיע ל-3.35 בתוך חודש וחצי.

בדרך כלל אני כותב עד לאן צפוי להתחזק הדולר בתיקון אפשרי אבל לאור התנהגות הדולר, כל עליה בשער הדולר אינה סבירה.

 

נאסדק  מדד אחרון: 2302

מדד הנאסדק נמצא בעליה שעשויה להמשך עד 2500 נקודות. כל עליה היא זמנית, לפני שיתחדשו הירידות ויביאו את הנאסדק עד היעד הבא העומד על 2100. באופן יחסי השווקים בארה”ב צפויים לרדת לאט יותר מאשר שווקים אחרים בעולם זאת בגלל הורדות הריבית החדות שאנו רואים. אבל גם אירועים חריגים בניגוד לכיוון זרימת הכסף שכרגע יוצא משווקי המניות, לא יכולים להפוך את הכיוון והשפעתם זמנית.

ניתן למצוא סיבות רבות למשבר אבל ייתכן והסיבה נעוצה בכך שפשוט השווקים עלו בצורה חדה מדי ומחיריהן הגיעו הרבה מעל השווי שלהן כך שייתכן והגרביטציה הכלכלית בלבד אחראית לירידות

תחזית לטווח ארוך: עד לתקופה שבין אוקטובר 2009 למאי 2010 צפוי הנאסדק לרדת עד 1600-1800 נקודות.

 

דולר יורו בעולם  שער אחרון: 1.483

התנהגות היורו מצביעה על עודף קונים באופן מובהק. בחודשיים האחרונים ראינו כי בהתאם לתחזית שכתבנו לא מצליח היורו לחצות את רמת ה-1.5 דולר ליורו. הסיבה לתחזית היא ההכרה בכך שבשער עגול כמו 1.5 יש מוכרים רבים שיעצרו את המשך התחזקות היורו לתקופה מסויימת. אנו לקראת סיום התקופה הזו. בכל החלשות של היורו בשלושת החודשים האחרונים הוא נעצר ברמה גבוהה יותר מהקודמת. עובדה זו מרמזת על כך שבפעם הבאה שיגיע השער ל-1.5 הוא יצליח לחצות אותו. אתם כבר יודעים שכאשר נפרצת רמת מחיר שלא נפרצה לתקופה ארוכה צפויה תנודה חדה ועל כן כאשר תפרץ רמת ה-1.5 מעלה צפוי המשך התחזקות מהיר של היורו עד שער1.65-1.6 בתוך חודשיים.(זוהי תנודה של 10% בהפרשי השער של שני המטבעות הסחירים בעולם).

הכותבים ו/או לקוחותיהם עשויים להחזיק פוזיציות בנכסים הנ”ל. כל מי שפועל על סמך התחזית הנ”ל עושה זאת על אחריותו בלבד.