Skip link

תחזית שבועית ל-25 במרץ 2007

Facebook

תטא 1 השקעות וניירות ערך בעמ

25-3-2007

תחזית על שערי מטח, מניות והשקעות אחרות

שלום ללקוחותינו, ולמתעניינים אחרים.

באדיבות תוכנת בורסהגרף מצורפים לעיונכם הגרפים של הנכסים

מניית קבוצת דלק מחיר אחרון 81120

למניית קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה יש אחזקות בתחנות דלק ברחבי הארץ והיא חברת האם של דלק נדלן, דלק רכב, דלק קידוחים ודלק אנרגיה. את מניית הקבוצה אנו מחזיקים ללקוחותינו כבר תקופה ארוכה. השבוע זינק מחירה של דלק לאחר שפורסם כי חברת אלעד נכסים הנמצאת בשליטת תשובה רכשה בית מלון בלאס וגאס ב-1.5 מיליארד דולר.

ההשקעה בקבוצת דלק נראת כהזדמנות השקעה נדירה ולהערכתנו מחירה צפוי לעלות

בכ-25% בשלושת החודשים הקרובים.

הסיבה להערכה היא התנהגות המניה. אתם יודעים כבר כי כאשר מופיעה רמת מחיר בה יש מוכרים רבים ומחיר המניה לא מצליח לעלות אל מעל לרמה זו נוצרת הזדמנות השקעה. כאשר לבסוף מנצחים הקונים ומחיר המניה פורץ את ההתנגדות קיימת סבירות גבוהה לעליית מחיר חדה. דלק חצתה ביום חמישי את רמת ה-79000 ועלתה אל מעל טווח המחירים של 74000-79000לאחר יותר משנה שנסיונות חוזרים לפריצה לא צלחו וזו הסיבה העיקרית להערכת הזינוק.

ביום חמישי הכפלנו את האחזקות שלנו בדלק בתקווה לנצל את ההזדמנות שאנו מעריכים שנוצרה.

מעוף מחיר אחרון: 968.09

עדיין לא ברור האם מדד המעוף סיים את התיקון. הסיכוי להמשך הירידה עד 910-920גבוה רק במעט לסיכוי של עליה.

הפוזיציה שלנו לכל 285 אלשח כוללת את האופציות הבאות:

(מרץ 3C(1010-

(מרץ 3C(1000-

(מרץ 3C(990-

(מרץ 3C(970

(מרץ 3P(960

(מרץ 3P(940-

(מרץ 3P(910-

(מרץ 3P(900-

(אפריל 3P(990-

(אפריל 9P(910

הפוזיציה למרץ תשאר ללא שינוי עד הפקיעה

דולר יורו בעולם שער אחרון: 1.329 

שער הדולר יורו מתנהג בינתיים על פי התחזית והשבוע התחזק היורו בצורה משמעותית עד 1.341. היעד שלנו הוא 1.37בתוך חודשיים שלושה. ירידה חזרה לרמת ה-1.321תספק נקודת כניסה אידיאלית למי שרוצה לקנות יורו.

שער הדולר שקל שער אחרון: 4.191 

עדיין הסימנים נוטים מטה . אישור משמעותי להמשך החלשות שער השקל דולר יתקבל כאשר יחצה שער החליפין אל מתחת לרמת ה-4.16כך שנגיע לנקודת שפל נוספת. אירוע זה צפוי להתרחש בשבועיים הקרובים. אנו נשארים שליליים על הדולר ומצפים לירידות עד 4.1 בשלב הראשון.

נאסדק מדד אחרון: 2546

בדומה למעוף גם בנאסדק הסיכויים נוטים רק במעט להמשך ירידה. הנסדק צפוי להמשיך ולרדת עד 2220-2240נקודות לפני שיחזור לעלות.

בדומה למעוף גם אין סימנים להיפוך המגמה ארוכת הטווח ובתום התיקון, אם אכן יתרחש צפוי הנאסדק לעלות אל מעל רמת ה-2500ולשבור שיא נוסף.

הכותבים ו/או לקוחותיהם עשויים להחזיק פוזיציות בנכסים הנל. כל מי שפועל על סמך התחזית הנל עושה זאת על אחריותו בלבד.