Skip link

תחזית שבועית ל 25 בנובמבר 2007

Facebook

תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ

25-11-2007

תחזית על שערי מט”ח, מניות והשקעות אחרות

שלום ללקוחותינו, ולמתעניינים אחרים.

 

 

מעוף מחיר אחרון: 1165.35

נקודת האור היחידה המצביעה על עליות היא שהנאסדק צפוי לעלות בשבועות הקרובים אבל עובדה זו מספיקה בשביל שנהפוך את התחזית ונניח שהמעוף צפוי לחזור לעלות. ייתכן ונסתיימו הירידות והגל העולה החדש יביא את המעוף לשיא חדש ול-1300 נקודות.

אם המגמה הארוכה השתנתה לא ישבור המעוף שיא נוסף אך סבירות תרחיש זה נמוכה.

מגמה ארוכת טווח– עדיין אין סימנים לשינוי המגמה ארוכת הטווח ועל כן אנו עדיין מניחים כי לאחר סיום התיקון, אם אכן ייתרחש על פי התחזית, יחזור המעוף לעלות.

יחד עם זאת בבחינת מחזוריות השווקים נראה כי אנו קרובים לסיום העליות בטווח של חודשים ולא רחוק היום בו יתהפך השוק ועודף המוכרים יגרום למדד המעוף לרדת במשך תקופה של כשנתיים ויותר בהם נהיה עדים לירידה מצטברת של עשרות אחוזים.

הפוזיציה שלנו לכל 350 אלש”ח כוללת את האופציות הבאות:

(דצמבר -3P(1270

(דצמבר 15P(1160

(נובמבר 3P(1160

(נובמבר -6P(1140

(נובמבר -6P(1130

(נובמבר 3C(1170

(נובמבר -9C(1200

זוהי פוזיציה שתרוויח מהמשך ירידה של מדד המעוף.

 

שער הדולר שקל שער אחרון: 3.8638

אפשר לומר בבטחון יחסי שהדולר צפוי להמשיך מטה.

תיקון מעלה עשוי להחזיר את הדולר ל-4 ולתקופה קצרה אפילו לחצות אל מעל שער-4.

היעד שאנו מציבים הוא 3.85 בתוך חודש. בטווח של השנה הקרובה אנו צופים הגעה לשער 3.5 ₪ לדולר.

 

נאסדק  מדד אחרון: 2597

ביום המסחר האחרון החל גל עולה שצפוי להחזיר את הנאסדק לרמת 2700 נקודות לפחות. חציה של רמת ה-2700סבירה מאוד ותספק לנו אישור לכך שמגמת העלייה עדיין נמשכת ושהנאסדק צפוי לעלות ולשבור שיא נוסף עם יעד של 2900 ויותר.

אם המגמה ארוכת הטווח השתנתה, תעצור מגמת העלייה ב-2700-2730 והנאסדק יחזור לרדת אבל עד שלא נקבל אישורים לכך שהמגמה ארוכת הטווח השתנתה אנו מניחים שהכיוון הכללי הוא מעלה, וקובעים יעד של 2900.

 

דולר יורו בעולם  שער אחרון: 1.484

היורו המשיך להתחזק גם השבוע.

התחזקות היורו צפויה להיעצר באופן זמני ברמת ה-1.5 שכן יש מוכרים רבים של יורו ששער זה יראה להם הזדמנות טובה למכור. עד שמוכרים אילו לא יסיימו למכור לא ימשיך היורו להתחזק.

לפיכך התרחיש הסביר ביותר הוא עלייה בטווח המיידי עד 1.5, ירידה עד 1.43 בתוך חודש וחצי ואז חידוש התחזקות היורו לקראת שערים גבוהים מ-1.5 בעוד כמה חודשים.

 

הכותבים ו/או לקוחותיהם עשויים להחזיק פוזיציות בנכסים הנ”ל. כל מי שפועל על סמך התחזית הנ”ל עושה זאת על אחריותו בלבד.