Skip link

תחזית שבועית ל- 29 ביולי 2007

Facebook

תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ

29-7-2007

תחזית על שערי מט”ח, מניות והשקעות אחרות

שלום ללקוחותינו, ולמתעניינים אחרים.

 

מעוף מחיר אחרון: 1137.12  – שינוי מהותי בתחזית

התנהגות שווקי המניות בכל העולם ובניהם מדד המעוף נתנו השבוע רמזים עבים לכך שהמגמה בתקופה הקרובה מתהפכת ושהשווקים בכל העולם יוצאים לתיקון עמוק.

העובדה שהיו ירידות אינה מטרידה אותנו. בכל מהלך של עליות יש תיקונים וזה בריא מאוד לשוק מניות. מה שהטריד אותנו הוא האופן בו התרחשו הירידות המצביע על העדר קונים. הירידות שהחלו צפויות להמשיך ולהוריד את המעוף חזרה למדד 1000 תוך חודש-חודשיים.

 

כבר כתבנו בעבר שאנחנו קרובים לסיום מחזור העליות ארוך הטווח אבל הזכרנו שקשה מאוד להעריך בדיוק מתי ובאיזה מדד יהיה השיא. יתכן והשיא של 1168 שראינו ביום רביעי הוא השיא של השנים הקרובות אבל בהעדר מידע נוסף אין אנו משנים את ההערכה ארוכת הטווח ואנו מניחים כרגע שלאחר סיום התיקון, אם אכן יתרחש, צפוי המעוף לחזור ולעלות.

 

הפוזיציה שלנו לכל 300 אלש”ח כוללת את האופציות הבאות:

(אוגוסט  3P(1100-

(אוגוסט  3C(1180-

(אוגוסט  3C(1080-

(אוגוסט  9C(1170

אנו לא חשופים כרגע לשינויים קטנים במדד המעוף.

 

דולר יורו בעולם  שער אחרון: 1.364

היורו הגיע עד 1.385 בלבד ולא ל- 1.4 כפי שצפינו. המגמה נשארה התחזקות של היורו אבל בטווח הקצר צפוי המשך תיקון והדולר צפוי להתחזק עד 1.347 בחודש הקרוב.

 

שער הדולר שקל שער אחרון:  – 4.3362 שינוי מהותי בתחזית

מתרבים הסימנים לכך שהתחזקות הדולר כנגד השקל אינה זמנית. הגרף של התנהגות הדולר מחזק את ההערכה שלא מדובר בתיקון קצר ושהמגמה ארוכת הטווח התהפכה.

שער הדולר צפוי להגיע ל-4.5 עד סוף ספטמבר. ירידה אפשרית של שער הדולר עשויה להוריד את שער החליפין ל-4.28 אך לא נמוך מרמה זו.

 

נאסד”ק  מדד אחרון: 2562 שינוי מהותי בתחזית

הנאסדק יצא לתיקון עמוק שצפוי להוריד את מדד מניות הטכנולוגיה עד 2400-2470 נקודות לפני המשך עליה.

הכותבים ו/או לקוחותיהם עשויים להחזיק פוזיציות בנכסים הנ”ל. כל מי שפועל על סמך התחזית הנ”ל עושה זאת על אחריותו בלבד.