Skip link

תחזית שבועית ל 30 במרץ 2008

Facebook

תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ

   30-3-2008

תחזית על שערי מט”ח, מניות והשקעות אחרות

שלום ללקוחותינו, ולמתעניינים אחרים.

 

 

מעוף, מחיר אחרון: 1022.99

עליית המעוף הגיעה ל-1044 בלבד ולא ל-1050 כפי שכתבנו בתחזיות האחרונות. יעד המחיר הבא הוא 900 נקודות עד סוף מאי. עדיין קיימת סבירות שהירידות עדיין לא החלו וייתכן ונראה השבוע את המעוף מגיע ל-1050 לפני שיתחיל לרדת אבל סביר שגם אם העליה לא הסתיימה, אנחנו לקראת סיום בטווח של השבוע הקרוב.

 

שער הדולר שקל, מחיר אחרון: 3.525

התחזקות הדולר עדיין לא הסתיימה והדולר צפוי להמשיך ולהתחזק עד 3.6 לפחות. עדיין אין סימנים להיפוך המגמה ולכן אני מניח כי לאחר סיום התיקון נחזור לראות החלשות של הדולר עד רמות של 3.2

 

נאסדק, מדד אחרון: 2260

גם הנאסדק לקראת סיום העליה או שכבר סיים אותה. הנאסדק הגיע לשיא ברמה של 2347 נקודו ולא הגיע ל-2400כפי שחזיתי. עדיין לא ברור אם אכן נגיע השבוע ליעד לפני הירידה או שהירידות כבר החלו. יעד המחיר הבא הוא2000 נקודות עד סוף מאי.

 

דולר יורו בעולם, שער אחרון: 1.58

היורו התקרב מאוד ליעד המחיר של 1.6 לפני שנחלש לרמתו היום. במהלך חודש וחצי של התחזקותו היינו עדים לתנועה של 10% בשער החליפין כאשר היורו התחזק מ-1.444 עד ל-1.59. התחזקות הדולר בטווח הקצר צפויה להמשך עד 1.5 לפני שיחזור היורו להתחזק.

 

דולר ₪/דולר יורו –תחזית לטווח ארוך: החלשות הדולר נמשכת כבר שבע שנים שבמהלכן התחזק היורו מ-0.825עד 1.59. עדיין אין סימנים להיפוך הכיוון אבל צריך לזכור שמחזורי מחיר במטבעות נעים בטווח של 5-10 שנים ושאנו לקראת סיום החלשות הדולר בטווח של השנתיים הקרובות. עדיין לא רואים סימנים להתחלת התחזקות ארוכת טווח של הדולר אבל אני מזכיר שצריך להיות ערניים להיפוך.

מעוף –תחזית לטווח ארוך: עד לתקופה שבין אוקטובר 2009 למאי 2010 צפוי המעוף לרדת עד 700-650 נקודות.

נאסדק –תחזית לטווח ארוך: עד לתקופה שבין אוקטובר 2009 למאי 2010 צפוי הנאסדק לרדת עד 1600-1800נקודות.

הכותבים ו/או לקוחותיהם עשויים להחזיק פוזיציות בנכסים הנ”ל. כל מי שפועל על סמך התחזית הנ”ל עושה זאת על אחריותו בלבד.