Skip link

תחזית שבועית ל-4 במרץ 2007

Facebook

תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ

4-3-2007

תחזית על שערי מט”ח, מניות והשקעות אחרות

שלום ללקוחותינו, ולמתעניינים אחרים.

באדיבות תוכנת בורסהגרף מצורפים לעיונכם הגרפים של הנכסים

מעוף מחיר אחרון: 965.72

כנראה שיצאנו לתיקון משמעותי שכן תיקון קל היה אמור להיעצר ב-975 נקודות.

מדד המעוף צפוי לרדת עד910-920 נקודות ואולי אף נמוך מרמה זו לפני המשך עליה.

הפוזיציה שלנו לכל 270 אלש”ח כוללת את האופציות הבאות:

(אפריל 15C(1050

(אפריל 3C(920-

(מרץ 3C(1020-

(מרץ 3P(930-

דולר יורו בעולם שער אחרון: 1.319 

שער הדולר יורו מתנהג על פי התחזית. השבוע נשברו שיאים חדשים כאשר היורו התחזק עד 1.326 אך בסוף השבוע חזר לרמתו בתחילת השבוע.היעד שלנו הוא 1.37 בתוך שלושה חודשים.

בחלק מהנכסים המנוהלים על ידנו אנחנו בפוזיציה שתרוויח מהתחזקות היורו כנגד הדולר.

שער הדולר שקל שער אחרון: 4.2148 

יש סימנים ראשוניים להיפוך של המגמה ולהתחזקות של שער הדולר אולם הם עדיין אינם משמעותיים. אנו נשארים שליליים על הדולר ומצפים לירידות עד 4.1. העליה שהחלה עשויה לחזק את שער הדולר עד 4.24 אך לא גבוה מרמה זו.

נאסד”ק מדד אחרון: 2368

כנראה שהתיקון המשמעותי יצא לדרך. הנסדק צפוי להמשיך ולרדת עד 2220-2240 נקודות לפני שיחזור לעלות.

הכותבים ו/או לקוחותיהם עשויים להחזיק פוזיציות בנכסים הנ”ל.