Skip link

תחזית שבועית ל 4 בנובמבר 2007

Facebook

תטא 1 השקעות וניירות ערך בע”מ

4-11-2007

תחזית על שערי מט”ח, מניות והשקעות אחרות

שלום ללקוחותינו, ולמתעניינים אחרים.

 

 

מעוף מחיר אחרון: 1224

השבוע פרץ המעוף את רמת ה-1200 ובאמת זינק במהירות עד ליעד והגיע תוך ארבעה ימים ל-1249 נקודות שזהו יעד המחיר שהצבנו.

למרות התיקון והירידות בסוף השבוע עדיין אין סימני חולשה. מדהים לראות כיצד השווקים ממשיכים לעלות למרות עליית מחירי הנפט וחומרי הגלם האחרים שאמורים לגרום להקטנת רווחיות החברות, להעלאת האינפלציה וכתוצאה מכך לעליית ריבית, אבל החלשות הדולר מונעת כרגע התפרצות אנפלציונית בארץ ובעולם ומאפשרת לכספים נוספים לזרום לשווקי המניות.

אם וכאשר תתהפך מגמת החלשות הדולר בארץ ובעולם, תתבטא עליית האנפלציה, ובעקבות זאת יתרחשו עליות ריבית כך שרק אז נראה ירידות חדות בשווקים.

התיקון הנוכחי עשוי להוריד את המעוף עד-1200 לפני המשך עלייה.

הפוזיציה שלנו לכל 350 אלש”ח כוללת את האופציות הבאות:

(נובמבר 11403P(

(נובמבר 1180P(3-

(נובמבר -6C(1290

(נובמבר 6C(1240

(נובמבר -3C(1160

זוהי פוזיציה שהחשיפה שלה לשינויים במדד המעוף נמוכה.

 

שער הדולר שקל שער אחרון: 3.9716

בכל העדכונים האחרונים חזינו כי ירידה אל מתחת ל-4 היא עניין של זמן בלבד. לא ברור עדיין שהפריצה אל מתחת ל-4 כבר התרחשה שכן ייתכן ומדובר בהפרעה קצרה שלאחריה יעלה הדולר אל מעל 4 אבל ככל שעובר זמן בו הדולר לא חוזר אל מעל 4הסיכויים שהפריצה אמיתית הולכים וגדלים.

היעד שאנו מציבים הוא 3.85 בתוך חדשיים.

 

נאסדק  מדד אחרון: 2810

גם בנאסדק צפויה המשך עלייה עד 2900 לפחות. תיקון מטה יכול להוריד את הנאסדק עד2730 אך לא נמוך מרמה זו.

 

דולר יורו בעולם  שער אחרון: 1.451

היורו המשיך להתחזק גם השבוע. בדיקת המחזוריות הרגילה מרמזת שאנחנו קורבים לתיקון בקרוב אבל בהתנהגות בפועל אין סימני חולשה של היורו כך שאין להוציא מכלל אפשרות שגל ההתחזקות היורו הנוכחי יהיה ארוך יותר ממה שהורגלנו גם מבחינת הזמן וגם מבחינת גודל השינוי.

בשלב זה אנחנו מעדיפים שלא לתת תחזית על הצפוי. כי להערכתנו כרגע , ללא מידע נוסף קיימת סבירות זהה להמשך התחזקות היורו כמו להחלשותו.

 

הכותבים ו/או לקוחותיהם עשויים להחזיק פוזיציות בנכסים הנ”ל. כל מי שפועל על סמך התחזית הנ”ל עושה זאת על אחריותו בלבד.