Skip link

תחזית שבועית ל-8 ביולי 2007

Facebook

תטא 1 השקעות וניירות ערך בעמ

8-7-2007

תחזית על שערי מטח, מניות והשקעות אחרות

שלום ללקוחותינו, ולמתעניינים אחרים.

באדיבות תוכנת בורסהגרף מצורפים לעיונכם הגרפים של הנכסים

דולר יורו בעולם שער אחרון: 1.364 

היורו מתחזק כפי שציפינו. התחזקות היורו צפויה להמשך עד 1.4. התחזקות הדולר,כתיקון במגמה העולה, עשויה להתרחש עד 1.347שזו נקודת הכניסה האידיאלית למי שנמצא בחוץ ומחכה להזדמנות לרכוש יורו.

מעוף מחיר אחרון: 1139.71

השבוע חצה המעוף את רמת ה-1140. פריצה זו אמורה לגרום להתחזקות מהירה של המעוף. אבל לא הכל וורוד. המעוף סגר מתחת ל-1140ועל כן ייתכן ומדובר בהפרעה בלבד ולא בפריצה. נקודת המבחן היא 1140. אם מדד המעוף יעלה מעל לרמה זו – הוא צפוי לזנק. אם לאו, המעוף יכול להמשיך ולדרוך במקום לתקופה ארוכה נוספת.

אם וכאשר יפרוץ מדד המעוף את רמת ה-1100מטה, יהווה האירוע איתות ליציאה לתיקון שצפוי להחזיר את מדד המעוף ל-1040לפני המשך עליה.

הפוזיציה שלנו לכל 300 אלשח כוללת את האופציות הבאות:

(יולי 3P(1090-

(יולי 3P(1100-

(יולי 6C(1190-

(יולי 3C(1160

(יולי 3C(1180-

(אוגוסט 3C(1080-

(אוגוסט 15C(1170

הפוזיציה שלנו תרוויח אם מדד המעוף יעלה.

שער הדולר שקל שער אחרון: 4.2460

עדיין אין מספיק מידע אתו אפשר להעריך בסבירות גבוהה כיצד יתנהג הדולר.

המגמה הראשית היא החלשות של הדולר וזה לכשעצמו מגדיל את סיכויי הירידה חזרה ל-4שח לדולר.

בטווח הקצר אנחנו עדים להתחזקות מהירה וחדה של הדולר שעשויה להמשך אפילו כתיקון במגמה היורדת עד 4.4

נאסדק מדד אחרון: 2667

עדיין אין סימני חולשה והנאסדק צפוי להמשיך במסעו צפונה.

הגעת הנאסדק ל-2680בינתיים מתעכבת שבוע או שבועיים מעבר לסוף יוני שהוא הזמן שצייננו בתחזיות האחרונות.

ירידה אל מתחת ל-2535(שלא אמורה להתרחש) תגדיל בהרבה את הסיכויים ליציאת הנאסדק לתיקון שיכול להוריד את מדד מניות הטכנולוגיה עד 2400.

הכותבים ו/או לקוחותיהם עשויים להחזיק פוזיציות בנכסים הנל. כל מי שפועל על סמך התחזית הנל עושה זאת על אחריותו בלבד.